Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Svenska kyrkan i WTO-delegation

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:31 CET

När den 7:e ministerkonferensen inleddes igår finns policychef Erik Lysén med i den svenska delegationen. Erik Lysén representerar hela det svenska civilsamhället i delegationen.

– Jag är självklart glad över att få vara en del i delegationen, som representant för Svenska kyrkan och det svenska civilsamhället, säger Erik Lysén. WTO har en livsviktig uppgift i att som global handelorganisation säkra alla människors rätt till mat.

Erik Lysén, som utsetts av utrikesdepartementet att delta i delegationen, menar att det civila samhällets deltagande är av stor betydelse.

 – WTO måste ta sitt ansvar och säkra fattiga länders rätt att producera mat för egen konsumtion för att skydda och främja den egna befolkningens utveckling, säger Erik Lysén vidare.  

Inför mötet som börjar idag måndag har ett fyrtiotal organisationer och samfund tillsammans uppmanat WTO att bland annat erkänna att rätten till mat är en mänsklig rättighet och en viktig del i lösningen på den matkris som råder i världen.

Thomas Ekelund
Pressekreterare
Svenska kyrkan/Kyrkokansliet
0730-233271
thomas.ekelund@svenskakyrkan.se