Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Svenska kyrkan kämpar mot kolera i Haiti

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 11:13 CEST

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete har som en del av ACT-alliansen  inlett arbetet med att förhindra att kolerautbrottet i Haiti sprider sig.

ACT-alliansen försöker nu förhindra att smittan sprider sig i landet, i synnerhet till huvudstaden Port-au-Prince och andra städer.

- Det skulle få förödande konsekvenser om epidemin når Port-au-Prince. Som en förebyggande åtgärd har vi börjat dela ut klor, vattenreningstabletter, dunkar och hinkar till de människor som fortfarande bor i lägren i utkanten av Port-au-Prince, säger Louis Dorvilier från ACT-alliansen.

Man informerar också människor om kolera och om vad de ska göra om de tror att de är smittade. Även de ansvariga i flyktinglägren har fått information och har förberetts så att de vet vad de ska göra om symptom börjar visa sig.

Sylvia Raulo som är ansvarig för ACT-alliansens arbete med vatten och sanitet i Haiti berättar att stödet inom dessa områden har intensifierats.

- I praktiken betyder det att vi följer FN:s och regeringens rekommendationer. Vi har ökat klordosen i vattnet, latriner rengörs två till tre gånger per dag och våra partner och lokalbefolkningen mobiliseras i förbyggande kampanjer. Vi har även utökat vår personal, säger hon.

De mest effektiva sätten att förhindra att sjukdomar sprids är grundläggande hygien genom rent dricksvatten och handtvätt, samt rena sanitetsanläggningar. Viktigt just nu är också att sprida information, att göra lokalbefolkningen delaktig i arbetet samt att vidta effektiva medicinska åtgärder.

ACT-alliansens medlemmar i Haiti har hållit möten med samarbetsorganisationer och deras personal för att sprida kunskap om kolerautbrottet. ACT-alliansen har också lagrat salter mot uttorkning, antibiotika, rent vatten och hygienartiklar. Vattenreningstabletter delas ut i läger och skolor de närmaste dagarna och veckorna som en förebyggande åtgärd. Alla insatser görs i nära samarbete och samordning med Haitis regeringsorgan inom hälsa och vatten/sanitet, samt FN:s enheter.

 

Ytterligare information om ACT-alliansens insatser i Haiti:

Maria Halava, kommunikatör i Haiti +509 3900 5237 (svensktalande)

 

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av drygt 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.