Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lägger ner verksamheten i Gdynia

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:34 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare 018-16 96 77
ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se 0705-46 96 77 018-16 94 75

Svenska kyrkan avvecklar sin verksamhet i Gdynia i Polen under sommaren 2006, och säljer kyrkans fastighet. Det beslutade nämnden för Svenska kyrkan i utlandet efter att ha utrett Svenska kyrkans närvaro i Östersjöregionen.

– Verksamheten i Gdynia har varit oerhört viktig, inte minst med alla fartygsbesök medan Östersjötrafiken fortfarande var intensiv. Dessutom har kyrkan betytt mycket för många svenska adoptivföräldrar som kunnat bo där en tid under det juridiska förfarandet, säger Klas Hansson, chef för Svenska kyrkan i utlandet.

– Det är viktigt att Svenska kyrkan finns där svenskarna finns ute i världen, och nu kan vi konstatera att behoven är större på andra håll. Det är en naturlig process i vårt uppdrag att pröva och ompröva var vi ska finnas.

Sören Ekström, som tidigare lett en rad statliga och kyrkliga utredningar, utredde under hösten 2005 frågan om närvaro för Svenska kyrkan i Östersjöregionen, med undantag för Tyskland. Sjömanskyrkan i Gdynia har funnits sedan 1929, och en begränsad verksamhet finns även i Warszawa.

De få svenska medborgarna i Polen är till största delen polacker som dessutom är medlemmar i den romersk-katolska kyrkan. Underlaget har länge varit vikande och det har varit svårt att bygga upp en varaktig svenskspråkig verksamhet. Svensk turism består numera framför allt av endagsbesök av färjepassagerare, och de grupper från Sverige som besöker kyrkan är främst konfirmander. Utrednignen visar att behoven inte är tillräckligt stora och att det inte längre finns förutsättningar för en fast verksamhet i Polen.

Diskussionerna kring verksamheten i Polen har aktualiserat frågor om närvaron i regionen i stort. Antalet bofasta svenskar och turister samt omfattningen av fartygstrafiken har varit viktiga faktorer i utredningen, liksom möjligheterna att bedriva verksamhet i samverkan med andra. I Tallinn, Estland, finns sedan lång tid den svenskspråkiga S:t Mikaels församling inom Estlands evangelisk-lutherska kyrka. Utredaren ser i dag inga skäl för Svenska kyrkan att starta eget svenskspråkigt arbete, men nämnden beslutade om en fortsatt kartläggning av situationen i Tallinn. I utredningen föreslås även en kartläggning av S:t Petersburg i Ryssland, vilket nämnden dock inte har gått vidare med.