Svenska kyrkan

Svenska kyrkan manar till fredlig lösning i Sydsudan

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 17:19 CET

Ärkebiskop Anders Wejryd följer utvecklingen i Sydsudan. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Svenska kyrkan följer med oro händelseutvecklingen i världens yngsta nation Sydsudan, där väpnat våld har brutit ut i huvudstaden Juba. Enligt nyhetsrapportering och uppgifter från Svenska kyrkans partner har mer än 60 soldater dödats och tiotusentals människor har tagit sin tillflykt till FN-baser, kyrkor och andra platser.  

– I en tid då vi just tagit farväl av Nelson Mandela påminns vi om att fredlig samexistens och försoning är enda hållbara nyckeln till framtiden. Svenska kyrkan, tillsammans med den ekumeniska rörelsen, kommer att fortsätta stödja arbetet för en hållbar och rättvis fred i Sydsudan, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Flygplatsen i Juba är avstängd, kommunikationen begränsad, sjukhuset överbelastat och det råder utegångsförbud kvälls-och nattetid. Det kommer också rapporter om att våldet har spridit sig till andra delar av landet.

Efter att ha genomlevt Afrikas längsta inbördeskrig fick invånarna i Sydsudan sin självständighet 2011. Den unga nationen står dock inför stora utmaningar, däribland utbredd fattigdom, korruption, interna konflikter och stora mängder vapen i omlopp. Politiska spänningar och interna motsättningar har vuxit sig starkare sedan presidenten avskedade hela sin regering, inklusive vice-presidenten, i juli i år. Det råder ännu osäkerhet kring händelseutvecklingen och vilka konsekvenser det kommer att få för den viktiga freds- och demokratiprocessen i landet.

Svenska kyrkan har ett långvarigt och starkt engagemang för Sudan och Sydsudan och dess folk. Tillsammans med de kristna råden och Kyrkornas världsråd har Svenska kyrkan verkat för fred, försoning och rättvisa. Kyrkorna spelade en viktig roll i fredsprocessen som ledde till att ett fredsavtal kunde slutas 2005. I ett brev till Sydsudans president uppmanar Kyrkornas världsråds generalsekreterare alla parter till dialog, återhållsamhet och fredliga, politiska lösningar på konflikten.

FAKTA
Svenska kyrkan lyfter under den pågående julkampanjen situationen i Sydsudan.
Svenska kyrkan har nyligen antagit en position för hållbar och rättvis fred i och mellan Sudan och Sydsudan. För mer information, kontakta pressekreteraren.