Svenska kyrkan

Svenska kyrkan manar till fredlig lösning och skydd för civilbefolkningen i Sydsudan

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 16:10 CET

Svenska kyrkan följer med oro händelseutvecklingen i världens yngsta nation Sydsudan, där situationen försämrats kraftigt de senaste dagarna. De våldsamheter som bröt ut i huvudstaden Juba den gångna helgen har eskalerat och spridit sig till andra delar av landet.

Svenska kyrkan får skrämmande rapporter från sina partnerorganisationer och systerkyrkor i landet om övergrepp mot civila, många döda och skadade och över 30 000 människor på flykt undan våldet.

- Alla parter måste omedelbart upphöra med våldshandlingarna och mötas för dialog om en fredlig politisk lösning, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Regeringen måste garantera civilbefolkningen skydd från våld och övergrepp.  
Svenska kyrkan får skrämmande rapporter från partner och systerkyrkor i Sydsudan om den alarmerande situationen i landet, där våldet eskalerar och civilbefolkningen befinner sig i stor utsatthet. Under torsdagen attackerades till exempel en FN-bas i Akobo, i delstaten Jonglei, dit människor sökt sin tillflykt. Rapporterna indikerar att dödstalen och antalet flyktingar är mycket större än vad de officiella siffrorna anger. 

Händelseutvecklingen gör att flyktingströmmarna från Sydsudan nu ökar mot grannländerna Uganda och Kenya, vilket kräver beredskap och resurser. ACT-alliansen, där Svenska kyrkan ingår, har stor närvaro i regionen och förbereder nu en katastrofinsats för att möta de behov som uppstår i och med krisen i Sydsudan. 

Kyrkoledare i Sydsudan har i ett gemensamt uttalande tydligt visat på behovet av tolerans och enhet bland medborgarna i landet och har en viktig roll att spela genom att uppmana de politiska ledarna till dialog och försoning. 

- I en tid då vi just tagit farväl av Nelson Mandela påminns vi om att fredlig samexistens och försoning är den enda hållbara nyckeln till framtiden. Svenska kyrkan kommer, tillsammans med den ekumeniska rörelsen, att fortsätta stödja arbetet för en hållbar och rättvis fred i Sydsudan, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Bakgrund
Efter att ha genomlevt Afrikas längsta inbördeskrig blev Sydsudan självständigt 2011. Den unga nationen står dock inför stora utmaningar, däribland utbredd fattigdom, korruption, interna konflikter och ett okontrollerat omlopp av en stor mängd vapen. Politiska spänningar och interna motsättningar har vuxit sig starkare sedan presidenten avskedade hela sin regering, inklusive vice-presidenten, i juli i år. Det råder ännu osäkerhet kring händelseutvecklingen och vilka konsekvenser den kommer att få för den viktiga freds- och demokratiprocessen i landet.

Svenska kyrkan har ett långvarigt och starkt engagemang för Sudan och Sydsudan och dess folk.Tillsammans med de kristna råden och Kyrkornas världsråd har Svenska kyrkan verkat för fred, försoning och rättvisa. Kyrkorna spelade en viktig roll i fredsprocessen som ledde till att ett fredsavtal kunde slutas 2005.

Svenska kyrkan lyfter den svåra situationen i Sydsudan i den pågående julkampanjen Ge alla barn en framtid utan våld. Vi uppmanar även till förbön för Sydsudan i julens gudstjänster. 

För mer information, kontakta Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete på 0730-23 32 70.