Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 15:43 CET

Trettonårige Habibe Yimer i Etiopien jobbar hårt på åkern tillsammans med sin pappa. Klimatförändringarna kan göra det svårare för dem att klara sig. Foto: Magnus Aronson/IKON

Idag har klimatförhandlingarna i Durban, Sydafrika, startat. På plats finns deltagare från Svenska kyrkan. Våra samarbetspartner i utvecklingsländerna har bett oss föra deras talan i klimatfrågan. De har svårt att höras i förhandlingarna och har inte varit med och orsakat klimatförändringarna, men drabbas redan hårt av dem.

Matbrist är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Därför är klimatfråga en global rättvisefråga för Svenska kyrkan.

- Klimatförändringarnas följder är ett faktum redan idag. Mer torka och översvämningar gör att människors möjligheter att försörja sig slås ut, säger Jacob Risberg, Svenska kyrkans klimathandläggare.

Om världen ska kunna undvika en alarmerande ökande matbrist krävs ett stort stöd från omvärlden för att de mest utsatta länderna ska kunna anpassa sig till ett förändrat klimat.

 – Under klimatmötet i Durban måste Sverige och EU måste satsa allt på att få till en ny åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Även om en sådan inte innefattar alla världens länder är det ett viktigt steg och skulle uppfattas som ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Kyotoprotokollet är viktigt eftersom det innebär bindande klimatåtaganden för i-länderna, säger Jacob Risberg.

 För att mänskligheten ska kunna stoppa klimatförändringarna krävs också att utvecklingsländerna får hjälp att undvika att bygga in sig i ett fossilberoende.  Därför är det stora summor som behövs.

 – Världens rika länder måste ta ett mycket större ansvar för kostnaderna för klimatförändringarna. Vi vill att den svenska regeringen arbetar för att EU ska ta sitt ansvar under klimatmötet i Durban, säger Jacob Risberg.

Deltagare från Svenska kyrkan:

  • Peter Svensson, Liaison Officer for Southern Africa, 28/11-10/12. Nås på telefonnummer: +27-78-119 7916
  • Alexander Sjöberg, handläggare för engagemang och mobilisering, 28/11-10/12. Nås på telefonnummer 073-083 82 00
  • Anders Ölund, klimatpolitisk handläggare, 28/11-2/12.
  • Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, 2-9/12. Nås på telefonnummer 0706-09 83 07
  • Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare, 2-10/12. Nås på telefonnummer 0768-00 01 60. Twitter: @klimatjacob

 Förutom dessa personer finns ett antal Ageravolontärer från Svenska kyrkan på plats. De finns på plats i Durban för att berätta för bland annat Svenska kyrkans församlingar om vad som händer på mötet. De nås via Alexander Sjöberg.

 Bloggar och Twitter

På Svenska kyrkans bloggportal kommer de att blogga om vad som händer i Durban. Där kan du få reda på viktiga händelser och Svenska kyrkans tolkning av dem.

Opinionsbloggen följer du på http://blogg.svenskakyrkan.se/opinion 

Ageravolontärernas blogg på http://blogg.svenskakyrkan.se/agera

Hållbara tankar på http://blogg.svenskakyrkan.se/hallbar/

Jacob Risberg kan du följa via Twitter på @klimatjacob

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.