Svenska kyrkan

Svenska kyrkan på plats vid FN-förhandlingar om vapenhandel

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 10:25 CEST

FN-förhandlingarna om ett bindande internationellt vapenhandelsavtal, det så kallade Arms Trade Treaty (ATT), pågår för fullt i New York. Tillsammans med Kyrkornas världsråd arbetar Svenska kyrkan för att avtalet ska bli så starkt och effektivt som möjligt. Eva Palmqvist, Svenska kyrkans handläggare för fred och mänskliga rättigheter, finns på plats vid FN i New York 18-27 juli. 

- Med åtta dagar kvar är det ännu svårt att veta hur vapenhandelsavtalet kommer att se ut och det finns krafter som verkar mot ett starkt avtal. Det är därför viktigt att det civila samhället och kyrkorna fortsätter sina ansträngningar att påverka beslutsfattarna, säger Eva Palmqvist.

Hon ser fram emot ett avtal som effektivt reglerar den internationella handeln med vapen och på så sätt räddar liv.

- Vi kan inte vänta längre på ett avtal som världen så väl behöver, säger Eva Palmqvist. 

Under sin vistelse i New York twittrar Eva Palmqvist om kyrkornas arbete och resultatet av FN-förhandlingarna. Följ henne på twitter.

Eva Palmqvist nås på telefonnummer 0768-000 142.