Svenska kyrkan

Svenska kyrkan säljer aktierna i TeliaSonera

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 07:57 CET

För att återfå Svenska kyrkans förtroende måste TeliaSonera tydligt visa hur de kommer att hantera bristerna. Foto: Madelen Zander/IKON

Den nationella nivån av Svenska kyrkan säljer sina aktier i TeliaSonera efter att Mannheimer Swartling i förra veckan konstaterat allvarliga brister på olika nivåer inom bolaget vid etableringen i Uzbekistan 2007 och även senare.
- Vi säljer av våra aktier i bolaget i väntan på att en ny vd och styrelse klargör riktningen framåt och visar på en hög ambitionsnivå. Vi hoppas att bolaget så fort som möjligt öppet redogör för historien och hur de går vidare, säger Anders Thorendal finanschef på den nationella nivån av Svenska kyrkan. Beslutet att avyttra innehavet i TeliaSonera togs av kapitalförvaltningsrådet idag.

Omfattande brister
- Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som Mannheimer Swartling presenterade i förra veckan. Oavsett vad en rättsprocess kan komma att visa framöver visar utredningen på omfattande brister inom bolaget. Fallet visar hur centralt det är att TeliaSonera, liksom andra bolag, säkrar en hög medvetenhet och rätt kompetens när det gäller mänskliga rättigheter och korruption i ledningsgruppen och i styrelsen, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans utgångspunkt är att telekom behövs överallt, inte bara i demokratier.Men det ställs extra höga krav på företag som går in i korrupta länder där människor utsätts för förtryck. Granskningar och påtryckningar under det gångna året har fört bolaget framåt.

- Men för att återfå vårt förtroende måste de tydligare visa hur de kommer att hantera de risker vi ser, säger Anders Thorendal.
Läs mer om Svenska kyrkans rekommendationer till TeliaSonera i tidigare pressmeddelande.

Om Svenska kyrkan:
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 5 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att
tyngdpunkten ligger på bolag som tar ansvar för sin påverkan och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information, se
www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar