Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ser över arbetssätt

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 11:15 CET

– Vårt arbetssätt bygger på en överenskommelse med staten. Nu har vi fått nya direktiv från Datainspektionen och ska naturligtvis se över våra arbetssätt, säger kommunikationschef Gunnar Sjöberg. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Datainspektionen har efter prövning konstaterat att Svenska kyrkan sparar personuppgifter för barn som har minst en kyrkotillhörig förälder, under längre tid än vad som är nödvändigt. Svenska kyrkan har rätt att använda uppgifterna, men kommer nu att ändra arbetssätt i enlighet med Datainspektionens beslut.

I Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem Kbok finns förutom medlemsuppgifter också personuppgifter om till exempel odöpta barn till minst en förälder som är medlem, en så kallad anteckning som bygger på familjerelationer. Svenska kyrkan hanterar inte de antecknade som medlemmar i prognoser eller medlemsredovisningar av olika slag.

– Vårt arbetssätt bygger i grunden på en överenskommelse med staten, utifrån ändrade medlemsregler 1996 och hur Svenska kyrkan ska kunna fortsätta vara en folkkyrka med en nära relation till våra medlemmar och deras familjer. Nu har vi fått nya direktiv från Datainspektionen och ska naturligtvis se över våra arbetssätt nationellt och informera församlingarna om vad som ska gälla framöver, säger kommunikationschef Gunnar Sjöberg.

Uppgifterna om de antecknade har normalt sparats i Svenska kyrkans register fram till barnets 18-årsdag. Efter att ha tagit del av Svenska kyrkans svar på hur personuppgifterna används konstaterar Datainspektionen att Svenska kyrkan har rätt att använda uppgifterna till exempelvis dop- och konfirmationsinbjudningar, men uppmanar nu kyrkan att radera dem efter varje sådant kommunikationstillfälle.