Svenska kyrkan

Svenska kyrkan stöder ny äktenskapslag

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:42 CEST

- Genom den nya lagen får par av samma kön samma juridiska rättigheter som alla andra par, vilket kyrkostyrelsen har önskat. Kyrkomötet kommer i höst att ta ställning till en vigselordning för par av samma kön, säger ärkebiskop Anders Wejryd med anledning av att riksdagen i dag fattar beslut om den nya könsneutrala äktenskapslagen.

Förslaget till vigselordning för par av samma kön är nu ute på remiss i Svenska kyrkans tretton stift, för att ge underlag till kyrkostyrelsens beredning inför höstens kyrkomöte. Remisstiden går ut den 15 april och kyrkostyrelsen beslutar om sin skrivelse till Kyrkomötet den 12 juni. Frågan om Svenska kyrkan ska fortsätta utnyttja sin vigselrätt, och i så fall även viga par av samma kön, avgörs av Kyrkomötet i oktober 2009.

Om Svenska kyrkan beslutar om att behålla vigselrätten, kommer alla par att få en präst som är villig att viga dem.