Svenska kyrkan

Svenska kyrkan stöder samernas rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:09 CET

Förstärk det samiska språket, ta ställning för urbefolkningens rättigheter och fortsätt med försoningsarbetet. Det föreslås i en ny utredning i Svenska kyrkan som lämnats till Kyrkostyrelsen.

I hundratals år har synen på samerna varit fördomsfull och rasistisk. I utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan (2006:1) föreslås en rad åtgärder som kan bidra till ett öppet klimat och ett rikt församlingsliv för samer i Sverige.

Utredningen presenterar hur Svenska kyrkan fortsättningsvis ska arbeta med de samiska frågorna, bl.a. samisk identitet och kultur, användningen av det samiska språket i kyrkans verksamhet och försoningen mellan det svenska samhället och samerna.

Enligt utredningen bör Svenska kyrkan tydligt ta ställning för urbefolkningens rättigheter. Bland annat vill man även i fortsättningen stödja en positiv utveckling av det samiska språket. Utredarna föreslår också att det under 2008 ska bli kyrkans skyldighet att ta emot och besvara skriftliga framställningar på samiska.
I samband med försoningsarbetet behandlar utredarna också frågan om ett värdigt omhändertagande av kvarlevor av samer som nu förvaras på museer och andra institutioner.

Förstärkt demokratiskt inflytande
Samernas närvaro i kyrkans verksamhet föreslås också bli mer tydlig och samlad. Utredningen föreslår att ett representantskap för samiskt arbete ska bildas och sammanträda årligen. Det ska främst vara ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och gemensamma ställningstaganden. Representantskapet ska också utse två samiska representanter, med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i Kyrkomötet.

Utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan finns i sin helhet på http://svenskakyrkan.se/pdf-filer/samer.pdf


Kristiina Ruuti
pressekreterare
kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
018-169606
070-5763998