Svenska kyrkan

Svenska kyrkan stödjer flyktingar och migranter i Ungern

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 09:32 CEST

Glädjen i att leka kan minska stressen hos barn i migrantfamiljer som utsatts för stora svårigheter. Psykosocialt arbete bedrivs nu i ett par flyktingmottaganden i Ungern, där huvudmålgruppen är barn 3-14 år. Foto: Daniel Fekete/HIA/ACT.

Med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar och migranter till Europa bistår Svenska kyrkan med hygienartiklar, tält och psykosociala insatser i Ungern. Insatserna fokuseras framförallt på kvinnor och barn.

Ett stort antal flyktingar och migranter från Syrien, Afghanistan, Irak och flera afrikanska länder har den senaste tiden kommit till Ungern. Ungefär 110 000 flyktingar har registrerats sedan början av 2015. Myndigheterna har inte möjlighet att tillgodose behoven hos de nyanlända, och antalet migranter och flyktingar fortsätter att öka snabbt då ungefär 1500 personer/dag går över gränsen till Ungern.

Därför har de ungerska myndigheterna bett frivilligorganisationer om hjälp till flyktingar och migranter som söker sig till landet.

Situationen kräver akuta åtgärder
Med tanke på att hösten och vintern närmar sig, behövs nya platser och utökat stöd, särskilt om antalet flyktingar fortsätter att öka.I Ungern finns det idag mindre än 3 000 boendeplatser för asylsökande. Totalt väntas 200 000 migranter anlända till Ungern innan årets slut.

Svenska kyrkans aktuella insats på 250 000 kr fokuserar framför allt på kvinnor och barn och förmedlas via ACT-alliansen (se nedan). Genom bidrag i form av livsviktiga förnödenheter minskas sårbarheten hos de drabbade och ökar deras trygghet.

Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 140 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 140 länder över hela världen.