Intellecta AB

Svenska kyrkan tecknar partneravtal med Intellecta

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 08:40 CEST

Intellecta blir från och med den 1 januari 2004 Svenska kyrkans nya huvudleverantör av den trycksaksproduktion samt de lager- och distributionstjänster som idag tillhandahålls genom Kyrkokansliet i Uppsala.

Svenska kyrkans val av Intellecta har skett efter en utvärdering av ett flertal leverantörer. Avtalet är treårigt och är enligt Intellectas bedömning värt 15-20 mkr per år.

Intellecta kommer att ansvara för artikeladministration, produktionsledning, formgivning och trycksaksproduktion samt lagring och distribution av trycksakerna. I avtalet ingår att Intellecta etablerar verksamhet i Uppsala samt tar över arbetsgivaransvaret för fyra av Svenska kyrkans medarbetare.

- Avtalet gör det möjligt för oss att fokusera på strategisk kommunikation och vi får bättre styrning och minskad sårbarhet i vår trycksaksproduktion. Vi har valt Intellecta för att vi tror att vi med dem får en trygg och kompetent partner, säger Ingrid Andersson Göranzon, chef för avdelningen för Information och insamling på Kyrkokansliet i Uppsala.

På Kyrkokansliet i Uppsala arbetar ca 270 personer med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

- Vi är glada över att Svenska kyrkan har valt att etablera ett långsiktigt samarbete med Intellecta, säger Per Granath, koncernchef i Intellecta. Affären är en av de största hittills för Intellecta och ett resultat av vår ökade fokusering på koncerngemensam marknadsbearbetning. Partnerskapet med Svenska kyrkan erbjuder också stora utvecklingsmöjligheter. - Det här visar att Intellecta är en attraktiv affärspartner för uppdragsgivare med komplexa behov som omfattar byråtjänster, trycksaksproduktion samt logistik och distributionstjänster. Etableringen i Uppsala ger oss även möjligheten att bearbeta en ny lokal marknad.

Intellecta AB (publ)
Solna den 3 september 2003

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef Intellecta AB, 08-506 286 86, 0706-37 40 18
Kristiina Ruuti, pressekreterare Svenska kyrkan, 0705-76 39 98
Hans Josefsson, t.f. produktionschef Svenska kyrkan, 0706-53 97 06

Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens varumärke, relationer och affärer. Det sker genom koordinering och optimering av olika resurser och aktiviteter, det vi kallar Communications Management. Förenklat uttryckt handlar Communications Management om metoder att skapa effektiv kommunikation - effektiv avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden.