Svenska kyrkan

Svenska kyrkan uppmanar finansbranschen att agera

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 15:22 CEST

För att begränsa den globala uppvärmningen till två grader måste 7000 miljarder kronor/år fram till 2050 investeras i förnybara energisystem. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York i morgon uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

 - Enligt Internationella Energiorganet (IEA) behöver vi, från nu fram till 2050, investera 7 000 miljarder kronor per år i förnybara energisystem. Det motsvarar ungefär en tredubbling av dagens investeringar. Annars klarar vi inte att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Såväl politiker som företag och investerare måste agera nu om vi ska klara omställningen från fossilt till förnybara och energieffektiva lösningar. Ju längre vi väntar desto dyrare blir klimatnotan, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

I debattartikeln påtalar Anders Thorendal, tillsammans med Svenska kyrkans klimatexpert Henrik Grape, bland annat att klimatförändringarna fortfarande kan hejdas runt om i världen. I veckan möts engagerade människor från hela världen i New York för att uppmana politiker och det globala samfundet att ta sitt ansvar och styra mot en framtid som inger hopp. 

På plats är även religiösa ledare från världens olika trossamfund, inklusive förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nybliven europapresident för Kyrkornas Världsråd. Dessa ledare har överlämnat ett gemensamt uttalande om att kommande generationer måste få ärva en jord som är beboelig och där vi delar jordens resurser mer rättvist.

En viktig fråga som ska diskuteras under mötet i New York är hur finansbranschen kan spela en aktiv roll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här kan Sverige visa på ledarskap. Svenska kyrkan uppmanar ägare och förvaltare av kapital, inklusive svenska staten och AP-fonderna, att:

  • Ta fram strategier och handlingsplaner för att successivt minska klimatpåverkan i sin kapitalförvaltning och kreditgivning;
  • Öppet redovisa resultatet av detta arbete, övergripande och på fondnivå;
  • Skapa nya, innovativa former för företag, staten och investerare för att göra det attraktivt att investera i till exempel klimatsmarta energisystem. Idag ser vi även hur bland annat lågfossila index och gröna obligationer växer snabbt.

Dessutom bör den kommande regeringen:

  • Driva på för ett ambitiöst globalt klimatavtal i Paris 2015.
  • Aktivt verka för att EU slutar subventionera kol, olja och gas med mångmiljardbelopp och att EU får en fungerande marknad för utsläpp av koldioxid.
  • Säkerställa att regelverk och ekonomiska styrmedel, i form av t ex skatter och avgifter, främjar långsiktiga och klimatnyttiga investeringar.

Finanschefen Anders Thorendals debattartikel i Veckans Affärer.

Om The Interfaith Summit on Climate Change.

KORTA FAKTA:

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 6 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger på bolag som aktivt och systematiskt hanterar sin påverkan på samhället och miljön, och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar.