Svenska kyrkan

Svenska kyrkan väljer ny ärkebiskop i höst

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 14:02 CEST

Senast den 29 oktober blir det klart vem som blir ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson.

Den 5 september inleds processen med att välja ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Det sker genom ett nomineringsval där alla som får minst 5 procent av rösterna blir officiella kandidater i ärkebiskopsvalet den 15 oktober. Om ingen kandidat då får mer än 50 procent av rösterna, sker en andra valomgång den 29 oktober.

Ärkebiskop Anders Wejryd går i pension den 14 juni 2014 och nu börjar processen med att välja en ny ärkebiskop. Uppsala stift är formellt ansvarigt för ärkebiskopsvalet, som sker i flera steg under hösten, i samarbete med det nationella kyrkokansliet i Uppsala.

Viktiga datum i processen:
Mer detaljerad information finns i bifogat faktadokument om ärkebiskopsvalet.

• Torsdag 29 augusti: Två informations- och pläderingsmöten i Uppsala. Alla röstberättigade är inbjudna.

• Torsdag 5 september: Nomineringsval. De röstberättigade (se nedan) kan rösta på vem som helst, och de kandidater som får minst 5 procent av rösterna blir efter behörighetsförklaring officiella kandidater i ärkebiskopsvalet.

• Tisdag 1 oktober: Offentlig hearing i Gottsunda kyrka, Uppsala med kandidaterna i ärkebiskopsvalet. Hearingen leds av journalisterna Anette Novak och Petter Karlsson, och direktsänds antingen i TV eller via webben.

• Tisdag 15 oktober: Ärkebiskopsval. Om någon kandidat får mer än 50 procent av rösterna, har Svenska kyrkan valt en ny ärkebiskop. I annat fall blir det en andra omgång med de två kandidater som fått flest röster.

• Tisdag 29 oktober: Eventuell andra valomgång (se 15 oktober).

• Söndag 17 november: Kyrkostyrelsen bekräftar valet och utfärdar bevis.

Röstberättigade
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och i samtliga stifts domkapitel och stiftsstyrelser. Eftersom ärkebiskopen också är biskop i Uppsala stift, röstar även anställda diakoner och präster i Uppsala stift samt elektorer (lika många som präster och diakoner tillsammans), utsedda i Uppsala stifts församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet, delas präst/diakon/elektorsrösterna med 10. För mer info, se bifogat faktablad.

Röstning
Nomineringsvalet samt den första och eventuellt andra omgången i ärkebiskopsvalet kommer att gå till på samma sätt: De röstberättigade avger personligen sina röster i respektive stift på ett sammanträde kl 11.00. Rösträkningen påbörjas kl 12.00 och resultatet offentliggörs omedelbart via pressmeddelande och på ärkebiskopsvalets webbplats.

Mottagning av ny ärkebiskop
Lördagen den 14 juni 2014lägger ärkebiskop Anders Wejryd ner staven vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Den nya ärkebiskopen installeras vid en mottagningsgudstjänst söndag den 15 juni.Om hon eller han inte är biskop sker det i form av en biskopsvigning.

All information om valet läggs fortlöpande ut på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsvalet
Följ valet på Twitter: #äbval

Presskontakt
Mats Lagergren, pressekreterare Uppsala stift, tfn 0730-416624, mats.lagergren@svenskakyrkan.se
Ewa Almqvist, pressekreterare Kyrkokansliet, tfn 0705-469677, ewa.almqvist@svenskakyrkan.se