Svenska kyrkan

Svenska kyrkan vill nysatsa i Kina

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 16:22 CET

Ewa Röllgårdh, pressekreterare 0705-46 96 77
ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se 018-16 96 77 018-16 94 75

• Placering av en svensk präst i Beijing.

• Fortsatt närvaro med svensk präst i Hongkong.

• Närvaro vid OS i Beijing 2008, tillsammans med de övriga nordiska utlandskyrkorna.

Det föreslår Per Larsson, som på uppdrag av Svenska kyrkan i utlandet utrett frågan om utökad närvaro i Kina.


Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet har tagit del av förslagen i utredningen och beslutat att fortsätta planeringen för en etablering i Kina i enlighet med utredningens förslag.

– I dag är Kina en tiger i världsekonomin, och allt fler svenska företag etablerar sig där. Vi ser att andelen svenskar ökar i Kina och vår uppgift är att vara där svenskar finns i världen. Därför arbetar vi nu vidare i enlighet med Per Larssons rekommendationer, säger Klas Hansson, chef för utlandskyrkan.

Utredaren Per Larsson har tidigare varit präst i Hongkong, utsänd av Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet.

Bevaka religiös utveckling
I förslaget om en prästtjänst för verksamhet i Beijing och resor i övriga Kina ligger också att prästen ska bevaka den kyrkliga och religiösa utvecklingen i Kina samt svara för kontakterna med den kinesiska kyrkan. Anställningen bör på lämpligt sätt anknytas till den svenska ambassaden i Beijing, föreslår Larsson.

Ansvaret för verksamheten och kontakterna inne i Kina har hittills legat på den svenske prästen i Hongkong. Prästen är i sin huvuduppgift anställd av Svenska kyrkans mission som lärare på ett lutherskt teologiskt seminarium men fungerar också som deltidspräst för svenskar i området. Utredningen föreslår att tjänsten kvarstår, bortsett ifrån ansvaret för Kina.

Närvaro vid OS
Den svenske prästen i Beijng skulle också kunna få en viktig roll under OS 2008. De nordiska kyrkorna har gjort gemensamma satsningar vid de två senaste sommarspelen i Sydney och Aten, då under beteckningen ”Café Scandinavia”. År 2008 planeras en större nordisk träffpunkt, ”Nordic Village”, där kyrkorna skulle kunna få en naturlig plats. Svenska kyrkan i utlandet har fört samtal med de andra nordiska utlandskyrkoorganen, och alla ställer sig positiva till att delta i satsningen.

Utredningen finns på http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200603/23/20060323153110_svksfo049/Utredning_Kina.pdf