Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Svenska kyrkan vill påverka klimatförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 14:21 CET

När klimatförhandlingarna i Köpenhamn startar finns många deltagare från Svenska kyrkan på plats för att medverka i aktiviteter och försöka påverka förhandlingarna för ett rättvist klimatavtal.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete deltar tillsammans med Diakonia i den ekumeniska kampanjen Countdown to Copenhagen, som medverkar under klimatmötet för ett rättvist klimatavtal.

Ärkebiskop Anders Wejryd inbjuder också till en interreligiös ceremoni i svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn – en uppföljning av det manifest som undertecknades av religiösa företrädare från hela världen, vid klimatmötet i Uppsala för ett år sedan.

Deltagare från Svenska kyrkan:

Anders Wejryd, Svenska kyrkans ärkebiskop
Hans Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift
Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift
Ann-Cathrin Jarl, ärkebiskopens kaplan
Erik Lysén, policychef
Joel Malmqvist, påverkansstrateg
Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare
Jacob Risberg, klimathandläggare och samordnare
Henrik Grape, klimatteolog

Gäster:
André Karamaga, Rwanda, generalsekreterare för Allafrikanska Kyrkorådet
Percy F. Makombe, Zimbabwe, Economic Justice Network (EJN) i Kapstaden
John Brinkman, teologie doktor, katolsk ordenspräst från USA och Asien
Mustafa Ceric, stormufti av Bosnien-Herzegovina
Anne Kubai, forskare och teolog från Kenya
Suzanne Matale, generalsekreterare för Zambias kristna råd
John Mokhahlane, Evangeliska kyrkan i Lesotho

Kalendarium –  aktiviteter som Svenska kyrkan medverkar i:

10 december

  • Kl 18: Hopp om framtiden – en interreligiös ceremoni för klimatet i Gustafskyrkan i Köpenhamn. Ärkebiskop Anders Wejryd och representanter för världsreligionerna deltar. Mötet är en uppföljning till det interreligiösa mötet, Interfaith Climate Summit, som ärkebiskopen tog initiativ till i Uppsala för ett år sedan. Läs mer på http://skut.org/danmark/

11 december

  • Kl 11.45 avgår ett chartrat tåg till klimatförhandlingarna i Köpenhamn, preliminärt från spår 10. Biskop Hans-Erik Nordin och Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg finns med på tåget tillsammans med 150 personer som vill följa händelserna i Köpenhamn.
  • Kl 8.30-9.30: Manifestationer på Mynttorget i Stockholm. Pyjamasklädda personer delar ut frukost och ringer i väckarklockor som en symbol för att det är dags att vakna och ta klimathotet på allvar.
  • Kl 10: Sändning i S:ta Klara kyrka för dem som åker till klimatmanifestationen i Köpenhamn.

12 december

  • Kl 12.30: Deltagare i Countdown to Copenhagen-kampanjen samlas utanför Köpenhamns domkyrka, Vor Fruekirken.
  • Kl 13-14: Manifestationer på Slottsplatsen i centrala Köpenhamn. Bland andra kommer ärkebiskopen av Canterbury tala till de kyrkliga biståndsorganisationernas deltagare.
  • Kl 14: Demonstrationståget avgår mot det center där klimatförhandlingarna hålls, en sträcka på sju kilometer. Antalet deltagare kan bli så många som 80 000.

13 december

  • Kl 12: FN uppvaktas av kampanjen Countdown to Copenhagen som kämpar för ett rättvist klimatavtal. Fler än 250 000 människor i 24 länder har skrivit på och namnen överlämnas av den sydafrikanske kyrkoledaren Desmond Tutu till generalsekreteraren för FN:s klimatkonvention Yvo de Boer.
  • Kl 15: Kyrkor runt om i världen ringer 350 gånger för att symboliserar den koldioxidhalt i atmosfären (350 koldioxidmolekyler per miljon) som anses vara gränsen för att kunna hålla den globala uppvärmningen under två grader och därmed förhindra kraftiga förändringar i klimatet. Tanken är att klockringningarna ska bli som en stafett, ständigt ringer kyrkklockorna i någon tidszon. I Sverige är det Sveriges Kristna Råd som uppmanat kyrkor och församlingar i Sverige att delta i denna manifestation.

7-19 december

Klimathandläggare från policyenheten för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, samt volontärer följer klimatförhandlingarna på plats. Läs deras reflektioner på Svenska kyrkans klimatblogg: http://blogg.svenskakyrkan.se/klimatblogg

Countdown to Copenhagen-kampanjens krav:

1. Bindande avtal bevara Kyoto-protokollet
Det behövs en legalt bindande överenskommelse i Köpenhamn, inte bara en politisk överenskommelse. Ett bindande avtal måste dels bygga vidare på Kyotoprotokollet, med åtaganden för industriländerna för perioden efter 2012, dels innehålla en rad bindande beslut för att befästa de överenskommelser som träffas i förhandlingarna under Konventionen.

2. Höj åtagandena – 40% till 2020
För att vi ska ha en möjlighet att klara tvågraderstaket måste EU och andra industriländer höja sina åtaganden till minst 40% utsläppsminskningar till 2020. Detta är nödvändigt också för att ge utvecklingsländerna utrymme att utvecklas.

3. Inga krav på u-länderna utan finansiellt stöd
Det är viktigt att utsläppen begränsas även i utvecklingsländerna. Men de åtgärder som utvecklingsländerna åtar sig att göra för att minska utsläppen ska finansieras av industriländerna – så som föreskrivs i Klimatkonventionen.

4. Klimatfinansiering
EU och andra industriländer måste åta sig att bidra med ett finansiellt stöd till utvecklingsländerna som är förutsägbart, hållbart över tiden och tillräckligt stort. EU bör bidra med minst 35 miljarder euro per år fram till 2020, och inte som nu begära att de flesta utvecklingsländerna ska vara med och betala själva. Dessa pengar ska inte tas från biståndet, eftersom det skulle avleda medel från fattigdomsbekämpningen. Inte heller ska köp av utsläppskrediter i utvecklingsländer räknas som stöd, eftersom det utgör ett sätt att genomföra EU:s egna utsläppsåtaganden.

Uppsala-manifestets krav (Interfaith Climate Summit Uppsala 2008):

Vi begär följande av det politiska ledarskapet:

Snabba och omfattande begränsningar av utsläppen i den rika världen. I-länderna, särskilt i Europa och Nordamerika, måste gå i spetsen. I i-länderna måste utsläppen reduceras med minst 40 procent till år 2020 och med 90 procent till 2050, jämfört med 1990 års nivåer.

Bindande nedskärningar för den rika världen, utöver inhemska åtaganden. Enligt principerna om ansvar och förmåga ska länderna betala för internationella utsläpp utöver sina egna inhemska åtgärder. Dessa kostnader bör vara obligatoriska snarare än frivilliga.

Mätbara, verifierbara och rapporteringsbara utsläppsminskningar för utvecklingsländerna, särskilt länder med snabbt växande ekonomier.

• Massiv överföring och spridning av viktig teknik. Alla länder måste främja och möjliggöra spridning av teknik som är avgörande för att minska utsläppen. Utvecklingsländerna måste ha praktiska och tekniskt solida möjligheter att försörja sin befolkning.

• Ekonomiska stimulansåtgärder för utvecklingsländerna, i syfte att främja en renare utveckling på nationell nivå.

• Anpassning till klimatförändring. Enligt samma principer om ansvar och förmåga måste länderna tillförsäkra fattiga och sårbara samhällen  kapacitet och stöd. Anpassning till klimatförändringarna får inte misslyckas på grund av brist på pengar eller andra resurser.

Följ Svenska kyrkans engagemang under Köpenhamnsmötet på http://blogg.svenskakyrkan.se/klimatblogg och www.svenskakyrkan.se/klimat

Presskontakter:
Pressekreterare Thomas Ekelund, tfn 0730-23 32 71, på plats 10-16 december.
Ärkebiskopens pressekreterare Ewa Röllgårdh, 0705-46 96 77, på plats 10-14 december.
Pressekreterare Stefan Håkansson, 0768-00 01 02, åker med det chartrade tåget till Köpenhamn, på plats 11-13 december.
Pressekreterare Maria Sandell, 0768-000 158, på plats 16-19 december.