Svenska kyrkan

Svenska kyrkan: Visa ledarskap i korruptionsfrågan, Telia!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 11:55 CET

TeliaSonera har kritiserats rejält under det senaste året, och får svidande kritik i  Mannheimer Swartlings korruptionsutredning om TeliaSonera. 
– Bolaget har expanderat kraftigt i öst utan ett genomtänkt arbete för mänskliga rättigheter och mot korruption. Nu måste företaget ändra kurs, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan.

Korruptionsutredningen ger svidande kritik till såväl styrelse, vd och den projektgrupp som gjorde affären, men kan inte lägga fram några juridiska belägg som styrker brott.

– Oavsett den rättsliga bedömningen har det under det gångna året blivit uppenbart att TeliaSonera haft en väldigt minimalistisk syn på företagsansvar. Bolaget har expanderat kraftigt i öst utan att ha ett genomtänkt arbete för mänskliga rättigheter och mot korruption. Det står klart att man inte gjort de efterforskningar man borde ha gjort i Uzbekistan. Nu gäller det att se till att företaget ändrar kurs med en ny ledning som öppet redogör för historien och hur man kommer att gå vidare, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans utgångspunkt är att telekom behövs överallt, inte bara i demokratier. Men det måste ställas extra höga krav på företag som går in i korrupta länder där människor utsätts för förtryck.

Mannheimer Swartlings utredning gäller korruption, där svensk lagstiftning länge varit för svag. TeliaSonera har också fått kritik för att telekomutrustningen används i länder där tekniken missbrukas för att övervaka medborgare och förtrycka regimkritiker. Svenska kyrkan uppmanar TeliaSonera och andra telekombolag att gå med i flerpartsinitiativet The Global Network Initiative där IT-bolag och människorättsorganisationer arbetar tillsammans för att stödja mänskliga rättigheter också på dessa marknader. Företagen som deltar utvärderas sedan av en tredje part. Svenska kyrkan gick med i initiativet 2011.

– Vi anser att branschen behöver agera gemensamt även i korruptionsfrågan. En väg framåt tror vi är så kallade integritetspakter.

Integritetspakter är en modell som tagits fram av Transparency International. Modellen har hittills testats i andra branscher i ett dussintal länder för att säkerställa att korruption inte förekommer i upphandlingar och budgivningsprocesser. Proceduren övervakas av en oberoende aktör.

– Vi vill att en ny ledning tar täten i ett progressivt hållbarhetsarbete som omfattar denna typ av initiativ, säger Anders Thorendal.

Kontaktpersoner:
Sara Nordbrand, Svenska kyrkan, specialisthandläggare för etik och ägarstyrning, tfn 0768-000189.
Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, hållbara investeringar, tfn 070-2862950.

Läs mer om The Global Network Initiative
Läs mer om Transparency Internationals integritetspakter

,

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 5 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger på bolag som tar ansvar för sin påverkan och bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar