Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 13:54 CET

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i dag utväxlat yrkanden som gäller kyrkans allmänna bestämmelser och kyrkans löneavtal med arbetstagarorganisationerna inför vårens avtalsrörelse.

Huvudfrågan för arbetsgivaren är att alla yrkesgrupper inom Svenska kyrkan ska få mer enhetliga arbetstidsregler. Behovet av jourregler och möjlighet till löneväxling är andra frågor som kommer att drivas.

- Många arbetsgivare upplever att olika regler för olika yrkesgrupper skapar svårigheter vid planering av arbetstid och vid lokal förhandling om årsarbetstidsavtal. Detta behöver vi komma tillrätta med. Dessutom ger det bättre klimat i en arbetsgrupp när samma regler gäller för alla, säger Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Behovet av jourregler i avtalet är också en fråga som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att driva. Kyrkans verksamhet präglas i dag av stora insatser för flyktingar och asylsökande och kommer att fortsätta göra det inom överskådlig tid.

- Det är därför viktigt att avtalet tydligt reglerar arbetstider och ersättningar för den nya situationen, säger Bo Engervall.

En löneväxling där en del av lönen kan bytas mot pensionsavsättning är något som kyrkans arbetsgivare länge strävat efter att kunna erbjuda sina medarbetare. Kyrkans pensionskassa bedömer nu att detta går att lösa i det nya administrativa systemet. Därmed vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation också införa den möjligheten i avtalet.

- Vi är glada att kunna tillmötesgå både arbetsgivares och arbetstagares önskemål på den här punkten, säger Bo Engervall.

Svenska kyrkans avtal löper ut den 31 mars 2016. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.

KONTAKTPERSON:
Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08- 737 72 04

Utväxling av yrkanden:
Vid mötet i dag växlades yrkanden med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Yrkanden kommer att växlas med övriga avtalsparter torsdagen den 17 december, Vision, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, måndagen den 11 januari, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) och onsdagen den 13 januari, Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

Yrkanden för utlandsavtalet kommer att växlas måndagen den 11 januari med avtalsparterna Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Vision, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare