Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans avtal 16 undertecknat

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 15:00 CEST

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har nu formellt undertecknat Svenska kyrkans avtal 16 med samtliga arbetstagarorganisationer. Avtalet är ettårigt och innebär en löneökningsnivå på 2,2 %.

Svenska kyrkans avtal 16 innehåller ett nytt löneavtal som har tagits fram av en partsgemensam arbetsgrupp. Ett första steg mot enklare arbetstidsregler har tagits och avtalet innehåller flera nya regler, bland annat om arbetskläder för kyrkomusiker och diakoner. Man har också bildat en partsgemensam arbetsgrupp för att ta fram ett stödmaterial om organisatorisk och social arbetsmiljö som är anpassat till Svenska kyrkans verksamet.

- Vi är glada att bland annat ha tecknat ett nytt löneavtal som ger alla medarbetare möjlighet till lönesättande samtal, säger Bo Engervall, vice vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016.

Avtalet följer industriavtalets riktmärke och är därför ettårigt och innebär en löneökningsnivå på 2,2 %.

- Eftersom avtalet är ettårigt, börjar vi redan nu förberedelserna inför nästa avtalsrörelse. I avtalsrörelsen 2017 kommer fokus att ligga på att förenkla arbetstidsreglerna så att de blir enklare att tillämpa och lättare att förstå, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans avtal 16 har tecknats mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Det gäller fram till och med den 31 mars 2017.

KONTAKTPERSON

Bo Engervall, vice vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016, 08- 737 72 04

Kommunikatör Anneli Albertsson 08-737 72 14

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare