Dava Foods

Svenska Lantägg expanderar i Norden

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 13:00 CEST

Svenska Lantäggs systerföretag HEDEGAARD foods har köpt 50 % av aktierna i det finska livsmedelsföretaget Munakunta, som med sin marknadsandel på 40 % är störst i Finland inom packning av skalägg och produktion av pastöriserade äggprodukter. 

Med köpet av det finska företaget styrker Svenska Lantägg och HEDEGAARD foods sin position som Nordens största livsmedelskoncern inom skalägg och pastöriserade äggprodukter. 

– Vi är mycket nöjda med vår investering i Munakunta, som är ett modernt företag med stor potential. Den passar strategiskt bra ihop med våra andra aktiviteter i Danmark och i Sverige. Våra detaljhandelskunder ställer krav på stora volymer, konkurrenskraftiga priser och innovativa produkter samt proaktiv marknadsföring. Det här köpet kommer utan tvekan att bidra till detta, säger Ivan Noes Jørgensen, VD på Svenska Lantägg.

Munakunta har två äggpackerier i Finland samt en produktfabrik som framställer pastöriserade äggprodukter. Munakunta äger också en verksamhet i Estland som producerar kokta, skalade ägg till foodservice-branschen. Företaget innehar även 38 % av aktierna i ett mindre äggpackeri på Finlands västkust samt 12 % aktier i ett foderföretag.

Under 2013 omsatte företaget ca 472 mnkr (SEK), och hade ett resultat före skatt på ca 10 mnkr (SEK). Köpet förväntas resultera i en årlig omsättning på mer än 1,6 mdkr (SEK) för Svenska Lantägg och HEDEGAARD foods. 

– Köpet av 50 % av aktierna Munakunta är en viktig milstolpe i vår strategi från 2010, som handlar om att låta Svenska Lantägg och HEDEGAARD foods gå i samma spår som resten av Danish Agro-koncernen och bli en viktig spelare på marknaden i länderna runt Östersjön, säger Christian Junker, styrelseordförande för Svenska Lantägg, och fortsätter: 

–  Vi ser goda möjligheter för ett multinationellt äggföretag som kan matcha detaljhandelns expansion över landsgränserna, samtidigt som synergier skapas emellan de olika företagen så att konkurrenskraften och intjäningsförmågan kan styrkas på sikt, säger han.

I samband med köpet grundas ett nytt bolag i Finland som kommer att heta Muna Foods Oy. Alla aktiviteter i Munakunta kommer att överföras till det nya bolaget. Munakuntas nuvarande VD Jan Lähde blir direktör för VD Muna Foods Oy, samtidigt som Svenska Lantäggs VD Ivan Noes Jørgensen kommer att inneha det övergripande ansvaret för hela koncernen. 

Nu återstår endast ett slutgiltigt godkännande av det finska konkurrensverket. 

För ytterligare upplysningar:

  • VD Ivan Noes Jørgensen, Svenska Lantägg, mobil +45 2333 4833 eller inj@eggs.dk

Om HEDEGAARD foods A/S

Livsmedelsföretaget HEDEGAARD foods med huvudkontor i Hadsund bearbetar, packar och distribuerar färska skalägg samt en lång rad olika kokta och pastöriserade äggprodukter. HEDEGAARD foods A/S, som har en årlig omsättning på minst 1,6 mnkr (SEK), äger Svenska Lantägg AB, Starup K/S samt 50 % av aktierna i Muna Foods Oy. Företaget äger dessutom 60 % av aktierna i Eggs Posure A/S som säljer och utvecklar emballagekoncept över hela världen.

HEDEGAARD foods är marknadsledande i Norden inom färska skalägg och äger totalt fem äggpackerier i Danmark, Sverige och Finland och totalt fyra produktanläggningar i Danmark, Sverige och Estland. Huvudmarknaderna är Danmark, Sverige, Finland och Estland, och de viktigaste exportmarknaderna är Färöarna, Tyskland, Tjeckien och Lettland. 

Koncernen har ett heltäckande sortiment av ägg från fyra produktionsformer: burhöns, frigående höns, utehöns och ekohöns. När det gäller pastöriserade äggprodukter produceras vita, helägg och äggula efter kundanpassade recept. Dessutom produceras kokta, skalade ägg och äggstanning. 

Läs mer på: www.svenskalantagg.se

Om Munakunta

Munakunta grundades 1921, och är med sin marknadsandel på 40 % störst i Finland inom packning av skalägg och produktion av pastöriserade äggprodukter. Företaget distribuerar det starka varumärket Kultamuna (Gyllene ägg), som lanserades 1967. Företaget producerar och marknadsför pastöriserade äggprodukter under produktnamnet Scanegg som kommer från dotterbolaget Scanegg Suomi, som blev en del av Munakunta-koncernen under 2010. Munakuntas estniska dotterbolag, AS Eesti Munatooded, som producerar kokta, skalade ägg till foodservice-branschen grundades 1995. Under 2013 omsatte företaget ca 472 mnkr (SEK), och hade ett resultat före skatt på ca 10 mnkr (SEK).

Munakuntas hemsida hittar du här: www.munakunta.fi