Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Svenska lastbilar transporterade 83 miljoner ton gods

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:00 CEST

Svenska lastbilar transporterade 81 miljoner ton gods i inrikestrafik under fjärde kvartalet vilket motsvarade 98 procent av totalt transporterad godsmängd. Nästan en fjärdedel av godset som transporterades bestod av jord, sten, grus och sand. Andra betydelsefulla varugrupper var maskiner, transportutrustning och tillverkade produkter samt rundvirke.

I genomsnitt var en lastbil i inrikestrafik lastad med 15 ton gods.

Nästan tre fjärdedelar av godset, 71 procent, som transporterades inom landet lastades och lossades i ett och samma län.

Utrikestrafiken utgör en liten del av de svenskregistrerade lastbilarnas samlade transportverksamhet. Den transporterade godsmängden i utrikestrafik uppgick till 1,7 miljoner ton.

Norge, Tyskland och Finland dominerade som mottagar- och avsändarland av gods som transporterades i utrikestrafik. Som enskilt land utanför EU-området svarade transporter till och från Norge för 54 procent av transporterad godsmängd och 27 procent av transportarbetet.

Körsträckan för tomkörningar uppgick till 24 procent av den totala körsträckan vid inrikes transporter jämfört med 13 procent vid utrikes transporter.

Uppgifterna är hämtade ur SIKA Statistiska meddelande Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, fjärde kvartalet 2003, och publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA:
Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB.
Louise Ahlin-Fallberg, telefon: 019-17 61 53, e-post: louise.fallberg@scb.se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.