Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Svenska lastbilar transporterade 87 miljoner ton gods under andra kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:20 CET

Det totala transportarbetet, dvs. mängden transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka, uppgick till 9 509 miljoner tonkilometer. Den övervägande delen, 89 procent av transportarbetet, utfördes i inrikes trafik.

74 procent av godset lastades och lossades inom ett och samma län. 28 procent av allt transporterat gods bestod av jord, sten, grus och sand. Andra betydelsefulla varugrupper var rundvirke, maskiner, transportutrustning och tillverkade artiklar.
I genomsnitt var en lastbil lastad med 15 ton gods.

Körsträckan för tomkörningar uppgick till 23 procent av den totala körsträckan vid inrikes transporter och 13 procent vid utrikes transporter.

När det gäller transporter i utrikes trafik dominerade Norge både som mottagar- och avsändarland med 64 procent av transporterad godsmängd. Totalt transporterades 1,5 miljoner ton gods i utrikes trafik och transportarbetet uppgick till 1 017 miljoner tonkilometer under perioden.Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2006:30 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2006, som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Lennart Thörn, telefon: 08-506 206 81, e-post: lennart.thorn@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Louise Ahlin-Fallberg,
telefon: 019-17 61 53, e-post: louise.fallberg@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras