Europaparlamentet

Svenska ledamöter och ordförande i parlamentets utskott

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:47 CET

Europaparlamentet fastställde den 31 januari 2007 sammansättningen i sina utskott. Flest svenskar har miljöutskottet (4) följt av utskottet för den inre marknaden och konsumentfrågor (3). Jan Andersson fortsätter att leda utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och Eva-Britt Svensson och Nils Lundgren behåller sina platser som vice ordförande i kvinno- respektive budgetkontrollutskottet.I mitten på sitt femåriga mandat ser Europaparlamentet över sammansättningen i sina utskott och underutskott. Dessutom görs den här gången en numerär anpassning till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU. Ändrade styrkeförhållanden mellan de politiska grupperna och tillkomsten av en ny grupp inverkar dessutom på den nya sammansättningen. Plenum fastställde igår den 31 januari 2007 storlek och sammansättning på utskotten utifrån ett förslag från talmanskonferensen. Varje utskott har nu också valt sina ordförande.

Socialdemokraten Jan ANDERSSON fortsätter att leda utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Vänsterpartisten Eva-Britt SVENSSON behåller sin post som andra vice ordförande och Nils LUNDGREN från Junilistan sin plats som förste vice ordförande i budgetkontrollutskottet.

Utskottet för utrikesfrågor
(86 ledamöter)
Anna IBRISAGIC (EPP-ED, SE)

Utskottet för utveckling
(36 ledamöter)
Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE)

Utskottet för internationell handel
(33 ledamöter)
Christofer FJELLNER (EPP-ED, SE)

Budgetutskottet
(50 ledamöter)
Ewa HEDKVIST PETERSEN (PSE, SE)
Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE)

Budgetkontrollutskottet
(40 ledamöter)
Christofer FJELLNER (EPP-ED, SE)
Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE), förste vice ordförande

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
(51 ledamöter)
Gunnar HÖKMARK (EPP-ED, SE)
Olle SCHMIDT (ALDE, SE)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(52 ledamöter)
Jan ANDERSSON (PSE, SE), ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(68 ledamöter)
Anders WIJKMAN (EPP-ED, SE)
Åsa WESTLUND (PSE, SE)
Carl SCHLYTER (De gröna/EFA, SE)
Jens HOLM (GUE/NGL, SE)

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
(54 ledamöter)
Lena EK (ALDE, SE)

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(44 ledamöter)
Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE)
Anna HEDH (PSE, SE)
Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

Fiskeriutskottet
(40 ledamöter)
Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
(60 ledamöter)
Inger SEGELSTRÖM (PSE, SE)
Maria CARLSHAMRE (ALDE, SE)

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
(40 ledamöter)
Maria CARLSHAMRE (ALDE, SE)
Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE), andra vice ordförande

Underutskott för säkerhet och försvar
(36 ledamöter)
Anna IBRISAGIC (EPP-ED, SE)

Utskottet för framställningar
(40 ledamöter)

Underutskott för mänskliga rättigheter
(36 ledamöter)

Utskottet för transport och turism
(51 ledamöter)

Utskottet för regional utveckling
(57 ledamöter)

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
(47 ledamöter)

Utskottet för kultur och utbildning
(38 ledamöter)

Utskottet för rättsliga frågor
(28 ledamöter)

Utskottet för konstitutionella frågor
(29 ledamöter)
Från den 1.2.2007

Ref.: 20070109IPR01815
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion och information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)