Statistiska centralbyrån, SCB

Svenska män röker minst i Norden

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:08 CET

Endast 13 procent av de svenska männen röker, vilket kan jämföras med 24 procent av männen på Färöarna och i Danmark, som är de som röker mest. Det visar de senaste siffrorna från Nordisk statistisk årsbok 2011 som kommer ut den 16 november.

Andelen manliga rökare har alltid legat förhållandevis lågt i Sverige, så nedgången för dem som röker dagligen sedan 1995 fram tills i dag har varit mindre markant än i de andra nordiska länderna. På Island har andelen rökande män mer än halverats och i Danmark har andelen manliga rökare nästan halverats sedan 1995. I Sverige och på Island röker kvinnorna mer än männen. I de övriga nordiska länderna är situationen den omvända. De färöiska kvinnorna och, som tidigare nämnts, de färöiska och danska männen är de som röker mest.

Det framgår bland mycket annat av Nordisk statistisk årsbok 2011, som kommer ut onsdagen den 16 november. Här kan man också läsa följande:

  • Det kom mer än 4 000 oledsagade barn till Norden under 2010. De allra flesta är mellan 15 och 17 år och huvudparten kommer till Sverige. Det har dock skett en betydlig nedgång jämfört med 2009, då det kom nästan 6 000 oledsagade barn till Norden. Ett oledsagat barn definieras som en person under 18 år som kommer in i landet utan sällskap av föräldrar eller andra som har ansvar för barnet. Barn som blir lämnade ensamma medan de befinner sig i landet betraktas också som oledsagade.
  • De mest populära namnen på nyfödda barn i Sverige 2010 var Oscar och Maja. I de andra nordiska länderna är högsta mode namnen William och Isabella (Danmark), Jónas och Anna (Färöarna), Malik och Ivaana (Grönland), Elias och Emma (Finland), Leo och Ella (Åland), Aron och Emilia (Island) samt Lucas och Emma (Norge).

Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, kostar 240 danska kronor (exklusive moms) och innehåller jämförelsetal för de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland. Man får också gratis tillgång till en databas med tusentals siffror om nordiska samhällsförhållanden. Databasen och Nordisk statistisk årsbok 2011 i pdf-version finns på www.norden.org.

Publikation

Nordisk statistiskt årsbok 2011

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Kommunikationsavdelningen
Box 24 300
104 50 Stockholm
Fax Fax 08-506 947 03

Förfrågningar

Linda Larsson Conteh
Tfn 08-506 949 17
E-post linda.larsson-conteh@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.