Packaging Arena

Svenska Mässan i Göteborg går med i The Packaging Arena

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:53 CEST

Svenska Mässan i Göteborg går med i The Packaging Arena

 The Packaging Arena har antagit tre nya företag som medlemmar. Svenska Mässan/Scanpack i Göteborg, Gazl AB i Karlstad samt Pipe Chain AB i Lund.

The Packaging Arena är idag en nationell nod som arbetar med konsumentdriven och hållbar förpackningsutveckling. Genom ett stort internationellt nätverk har man skapat unika förutsättningar för svenska företag som på olika sätt arbetar inom förpackningsbranschen och som vill hitta nya utvecklingsmöjligheter.

 -       The Packaging Arena handlar om förnyelse. Vår vison är att vara den mest innovativa miljön för konsumentdriven förpackningsutveckling i Europa inom drygt ett år och våra medlemsföretag är en viktig del i det bygget. Medlemsföretagen har alla olika intressen av att vara med i The Packaging Arena men gemensamt att de vill vara med och förnya branschen. Det är därför jättekul att vi nu har tre nya medlemmar med unika verksamheter och som kompletterar vårt nätverk, säger Per Branzén VD The Packaging Arena.

Svenska Mässan i Göteborg arrangerar vart tredje år Skandinaviens största och enda heltäckande mässa för förpackningsbranschen Scanpack. Scanpack besöks av ca 15000 personer och har ca 500 utställare från hela världen och blir därmed en viktig aktör i The Packaging Arena där man tillsammans blir en stark part för svensk och internationell publik. Anna-Lena Friberg, projektledare Svenska Mässan och Scanpack:

 -       En styrka hos The Packaging Arena är onekligen deras etablerade nätverk runt om i världen. Då Scanpack redan är en internationell mässa tror jag att beröringspunkterna blir många. Även deras konsumentdrivna utveckling inom förpackningsområdet tilltalar oss.

För mer information om The Packaging Arena och dess medlemsföretag läs mer på www.packagingarena.com

 För mer information kontakta:

Per Branzén, VD The Packaging Arena, 070-591 63 80
Anna Lena Friberg, Projektledare Svenska Mässan/Scanpack, 031-708 80 68

The Packaging Arena är en miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling. Vår vision är att konsumentinsikt och hållbarhet ska vara drivkrafterna vid skapandet av framtidens förpackningar. Vi samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen. I hela världen. Genom unika tjänster, tillgång till ledande experter och avancerade utvecklingsmiljöer skapar vi förpackningsutveckling i världsklass.