Tradewell Group AB - Marknadsundersökningar

Svenska Mässan satsar på nöjda medarbetare

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2009 22:45 CEST

Svenska Mässan har under många år gjort årliga personalenkäter för att få en bild av arbetsklimat, trivsel, synen på vårt ledarskap m.m. inom verksamheten. Sedan tre år tilbaka har de anlitat TradeWell för dessa undersökningar.

"Vi har valt TradeWell av flera skäl. De finns geografiskt på plats vilket underlättar alla typer av kontakter och relationer. Mätverktyget är tillförlitligt och välbeprövat och vi har hela tiden upplevt att TradeWells medarbetare har varit lyhörda, kunniga, tillförlitliga och tillmötesgående.

Vi har gemensamt arbetat fram de 44 frågor som vi tycker är viktiga för vår verksamhet och vi har varje år fått råd och tips på hur vi skall angripa och arbeta med de områden som behöver förbättras.

Vi har ett årligt NMI = Nöjd Medarbetar Index som gått från 3,97 till 4,11 och nu till 4,24. Vårt långsiktiga mål är att nå 4,5. Flera enheter inom företaget har redan nått dit, men det är ett tufft mål att nå för helheten. Vi är dock övertygade om att vi med ett långsiktigt samarbete med TradeWell kommer att lyckas."

Per Arnevall, Personaldirektör
Svenska Mässan, www.svenskamassan.se