APSIS International

Svenska marknadschefer: integrerade lösningar levererar resultat

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 13:54 CET

YouGov har på uppdrag av APSIS tillfrågat 205 marknadschefer om deras attityder och erfarenheter kring integrerade lösningar för datadriven marknadsföring. I dagsläget har 48% av marknadscheferna i Sverige satsat på en integrerad lösning, och resultaten för denna grupp pekar i rätt riktning.

73% av de som använder tekniken anser den lever upp till företagets ambitioner för marknadsföring och 7% anser att tekniken överträffat deras förväntningar.

Undersökningen visar att marknadscheferna som valt att satsa på tekniken har förbättrat flera aspekter av deras digitala marknadsföring. De tydligaste fördelarna är en ökad kunskap om kunder och leads, integration av separata datakällor, samt skapandet av en heltäckande bild av kunder och leads.

En dryg tredjedel av marknadscheferna anser att olika förväntningar inom organisationen är den största utmaningen vid implementering av tekniken. Mattias Ward från APSIS anser att det krävs ett engagemang från hela organisationen.

- Enligt vår erfarenhet gäller det att börja i mindre skala och sedan växla upp insatserna när det finns ett bevisat positivt värde. Dessutom gäller det att skapa en organisation med ett gränsöverskridande team som strävar efter att dela data och uppnå gemensamma mål, säger Mattias Ward från APSIS.

Även om marknadscheferna anser att tekniken hjälper till att stärka företagets marknadsföring är det långt ifrån alla funktioner i lösningarna som används. Endast 5 % utnyttjar i dagsläget den fulla kapaciteten i en integrerad lösning för marknadsföring.

Information om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11-22 januari 2017 har sammanlagt 205 intervjuer via internet genomförts med beslutsfattare inom marknadsföring på företag med 20 eller fler anställda i Sverige”.

Fakta: Integrerad lösning för marknadsföring

En integrerad lösning kombinerar och sammanför data från företagets databaser till en integrerad plattform för marknadsföringsaktiviteter. Därmed kan företaget få en bättre överblick och analys över kunder såväl som potentiella kunder. Informationen används sedan för att skapa individanpassade budskap (så kallad datadriven marknadsföring). Lösningen möjliggör också flerkanalsmarknadsföring där företaget kan rikta budskapet till samtliga kanaler som personen i fråga använder sig av. 

APSIS är Nordens marknadsledande leverantör av digitala marknadsföringslösningar. Vare sig det gäller e-postmarknadsföring, marketing automation eller lead management. Våra experter kombinerar teknik med erfarenhet och hjälper dig att bli framgångsrik i din försäljning och marknadsföring.

APSIS har 240 medarbetare och över 6 000 kunder i 50 olika länder som skickar ut 1 miljon nyhetsbrev - varje timme, dygnet runt, året om.

APSIS kontor finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Hong Kong. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. I Sverige finns vi även i Göteborg och Stockholm.

www.apsis.se