RFSL

Svenska migrationsmyndigheter sätter käppar i hjulet för svenskt bistånd

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 13:49 CEST

I juli i år antog Sverige en ny strategi för biståndet till Uganda. Biståndsminister Hillevi Engström har varit mycket tydlig med att mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner är en prioriterad fråga för Sverige. Hbt personers situation i landet är mycket svår och de senaste åren har införandet av dödsstraff för homosexuella diskuterats i parlamentet. För några månader sedan skärptes lagen mot samkönade relationer. Den ugandiska hbt rörelsen lyckades nyligen få den skärpta lagen ogiltigförklarad, men kampen om lagen och hbt personers liv och rättigheter är långt ifrån över.

Som ett led i att stärka hbt rörelsen i bla Uganda stödjer Sverige en ledarskapsutbildning för hbt- aktivister världen över, vilken anordnas av RFSL i Stockholm. Utbildningen ingår i en gemensam satsning från SIDA och USA och syftar till att förbättra situationen för hbt personer och öka deras möjligheter att slå vakt om sina rättigheter. Intresset för utbildningen är stort och deltagarna väljs ut baserat på sin kompetens, erfarenhet och möjligheter att kunna påverka situationen för hbt personer i de länder där de verkar.

Nu äventyrar migrationsverket Svenskt bistånd till Uganda genom att neka deltagare från Uganda visum för att delta i utbildningen. Skälet? Risken att deltagare skulle välja att stanna i Sverige för att söka asyl här. I beslutet anges att denna risk anses viktigare än den kunskap utbildningen skulle ge. Vidare hänvisas också till den lag mot samkönade relationer den sk Anti-Homosexuality Bill som nyligen ogiltigförklarades men som Migrationsverket verkar tro fortfarande gäller.

-  Jag förstår inte hur migrationsverket kan vara så cyniskt. Människorättsförsvarares arbete är avgörande för om människor bestraffas med fängelse eller till och med dödsstraff för sin kärleks skulle eller om de ges möjlighet att leva i fred. De som är antagna till utbildningen leder utvecklingen för hbt personers mest basala rättigheter i sina länder och har reell möjlighet att göra skillnad. Särskilt nu är aktivister från just Uganda i starkt behov av det som utbildningen ska ge; stärkt kompetens att hantera den svåra situationen, nätverk, och så vidare. Genom att hindra deras möjlighet att delta i detta ledarskapsprogram motarbetar migrationsverket i praktiken svenskt bistånd. Att migrationsverket stödjer sitt beslut på en lag som inte längre gäller är också mycket anmärkningsvärt, säger Felicitas Falck, ordförande i RFSLs internationella utskott.

Bob Bwana, som har nekats delta i utbildningen reagerar också med förtvivlan:

-  Det är orättvist att inte få tillträde till ett land utifrån antagandet att jag kommer stanna och söka om asyl. Organisationen som bjuder in mig har stor legitimitet i Sverige och min visumansökan rör kortare tids utbildning och inte asyl, säger Bob Bwana. Jag har inga intentioner att stanna i Schengenområdet efter utbildningen i Stockholm. Utbildningen är ett väldigt viktig för att få kunskap som skulle göra stor nytta i Uganda och det hbt-community som jag arbetar med.

RFSL hoppas att Migrationsverket kommer att ompröva sitt beslut och kommer att överklaga detta. Svenska migrationsmyndigheter kan inte tillåtas att isolera den ugandiska hbt rörelsen på detta sätt.

 


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se