Riksdagen

Svenska miljömål utvärderade

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 17:14 CEST

Rekordmånga reservationer av mp och de borgerliga
Majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet, socialdemokraterna och vänsterpartiet, ställer sig bakom regeringens utvärdering av de svenska miljömålen. Miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna reserverar sig på tolv punkter. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.Riksdagen beslutade 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Sedan dess har riksdagen beslutat om 71 delmål till miljökvalitetsmålen. Miljö- och jordbruksutskottet har nu behandlat regeringens första utvärdering av arbetet med att nå målen.Utskottsmajoriteten gör samma bedömning som regeringen. Det nuvarande systemet med miljökvalitetsmål fungerar bra. Men det kan bli bättre, till exempel genom att myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer får en tydligare roll.Det införs ett nytt miljökvalitetsmål om biologisk mångfald, ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessutom ställer sig utskottsmajoriteten bakom regeringens förslag om att ändra, ta bort och lägga till ett antal delmål.Tolv reservationer av mp och de borgerliga partierna
Miljöpartiet och de borgerliga partierna, som har majoritet i kammaren, reserverar sig på tolv punkter. I listan nedan framgår rubriken för varje reservation och vilka motionsförslag som ligger till grund för reservationen. De två första reservationerna i listan innebär en ändring i regeringens förslag. Den tredje reservationen innebär att två nya delmål om dioxin i livsmedel och om kadmium införs.Ändrat delmål 2 om utsläpp av fosforföreningar
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 20
Nytt delmål 5 för partiklar
Motionerna 2004/05:MJ37 yrkande 5 och 2004/05:Bo308 yrkande 10
Nya delmål om dioxin i livsmedel och om kadmium
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 14 och 15
Delmål 1 om försurning av sjöar och rinnande vatten
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 6
Hållbarhetskommission m.m.
Motionerna 2004/05MJ37 yrkande 1, 2004/05:MJ510 yrkande 9, 2005/06:UU336 yrkande 29 och 2005/06:MJ525 yrkande 9
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 2
Delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
Motionerna 2004/05:MJ37 yrkande 3, 2004/05:MJ368 yrkande 8, 2004/05:MJ369 yrkande 7, 2004/05:MJ370 yrkande 2, 2005/06:MJ414 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:MJ531 yrkande 4.
Delmål 4 om utsläpp av kväveoxider
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 8
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning m.m.
Motionerna 2004/05:MJ507 yrkande 20, 2004/05:MJ508 yrkande 33, 2005/06:MJ292 yrkande 2, 2005/06:MJ349 yrkande 3 och 2005/06:MJ522 yrkande 8
Nytt delmål om olycksrelaterade oljeutsläpp
Motion 2004/05:MJ37 yrkande 25
Miljöcertifiering av drivmedel
Motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 10, 2005/06:MJ531 yrkande 6 och 2005/06:MJ569
Riksrevisionens styrelses redogörelse angående miljömålsrapporteringen
Motion 2004/05:MJ22 yrkandena 1 och 2


För mer information: Ring föredragande i miljö- och jodbruksutskottet:

Lars Franzén, telefon 08-786 42 25
Madeleine Holst, telefon 08-786 43 28
Birgitta Stenberg, telefon 08-786 43 40
Carolina Wuilmart, telefon 08-786 43 31


Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 24 november. Debatten sänds via webb-tv.Dokument:

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU3 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag m.m.
Proposition 2004/05:150
Motioner 2004/05
Motioner 2005/06


Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000