Göteborgs universitet

Svenska modellen i fara

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:50 CEST

Fyra av tio större arbetsplatser i Sverige använder sig av inhyrd arbetskraft.
- Den fackliga organisationsgraden är betydligt lägre bland hyresarbetskraften än bland andra grupper. Eftersom bemanningsbranschen för många är en inkörsport till arbetslivet riskerar en av den svenska modellens grundpelare att urholkas, det välorganiserade löntagarkollektivet, säger Tommy Isidorsson, forskare vid Göteborgs universitet.

Vid en workshop i Göteborg den 1 oktober samlas nu forskare, fackliga organisationer och representanter för arbetsgivare från Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Polen för att diskutera frågor kring hyresarbetskraft.

En forskargrupp vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet leder ett forskningsprojekt inom EU, "Hur tillvaratas hyresarbetskraftens intresse?".
Forskning visar att hyresarbetskraften i flera europeiska länder är utsatt, fysiskt och psykosocialt.
- Inte i något av länderna som ingår i projektet tillvaratas hyresarbetskraftens intressen bra. Men modellerna ser olika ut, säger Tommy Isidorsson.

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter sätter löner och reglerar arbetsmarknaden utan statens inblandning.
Men modellen bygger på att löntagarsidan av trovärdighetsskäl verkligen organiserar merparten av arbetare och tjänstemän.
- På sikt riskerar den svenska modellen för lönebildning att äventyras, där två välorganiserade parter förhandlar fram löne- och anställningsvillkor, säger Tommy Isidorsson.

I snitt är drygt 70 procent bland arbetare och tjänstemän fackligt anslutna, medan siffran förmodligen är så låg som 30 procent bland personer som arbetar som uthyrda. Även om bemanningsföretagen idag uppskattas ha 35.000 anställda i Sverige - cirka en procent av arbetskraften - är det värt att notera att de påverkar arbetsförhållande för många fler då de kommer ut på kundföretagen.

Vad gäller arbetsmiljöfrågorna för den inhyrda personalen finns en risk att frågorna hamnar mellan två stolar. En arbetsuppgift som på en arbetsplats anses vara rimlig att utföra under en period, kan för hyresarbetskraften visa sig vara vardag under långa perioder, men på flera olika arbetsplatser.
Vid workshopen i Göteborg träffas forskare, fackliga organisationer och arbetsgivarrepresentanter från Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Polen.
- Diskussionen gäller hur hyresarbetskraftens villkor kan förbättras, ett förslag för Sverige kan vara att förtroendemannalagen förändras så att en facklig förtroendeman kan företräda samtliga som arbetar på en arbetsplats, säger Tommy Isidorsson.

Representanter för media är välkomna till en träff med deltagarna i samband med workshopens avslutning onsdag 1 oktober kl 16.00, Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Mäster Palm-salen, Brogatan 1, Göteborg.

För mer information, kontakta:
Tommy Isidorsson, 031-7865501, 0709-266371, Tommy.Isidorsson@av.gu.se
Presskontakt: Torsten Arpi, 031-7862161, 0768-581187