Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Svenska muslimer fruktar rasprofilering med ny terrorförslag!

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 00:00 CET

Svenska muslimer fruktar rasprofilering med ny terrorförslag!

Regeringens lagförslag om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte som debatteras i riksdagen onsdagen 10/2 2016 har mött hård kritik från remissinstanser som Advokatsamfundet, Röda korset och Civil Rights Defenders. De pekar på att den inte uppfyller legalitetsprincipens krav på tydlighet och förutsägbarhet och att gränsdragningsproblematiken och otydligheten vad gäller det straffbara områdets omfattning innebär en rad konsekvenser för svenska muslimers grundläggande fri- och rättigheter, på individuell såväl som organisatorisk nivå.

Trots att det är svenska muslimer som kommer att drabbas av lagens rättsosäkerhet har endast en muslimsk organisation tillfrågats som remissinstans.

"Regeringen vill kriminalisera svenska muslimer genom att göra normala religiösa praktiker till terrorismbrott och förhindra oss från att ge ekonomiskt stöd till släktingar och andra muslimer i nöd."

Eftersom regeringen inte låter oss komma till tals som remissinstanser kallar vi istället till presskonferens", säger Fatima Doubakil från Muslimska mänskliga rättighetskommittén.

Muslimska organisationers farhågor kring regeringens förslag tillsammans med krav på förändringar presenteras mer ingående på presskonferensen kl. 13.00 onsdagen 10/2 2016 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm

Arrangörer:

Sveriges Unga Muslimer

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Vid frågor kontakta: Fatima Doubakil på 073-5506883 eller Rashid Musa på 073-5608762