Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen har granskat svenska marknaden: Stor spridning av onödigt farliga tvättmedel

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 10:52 CEST

Det finns gott om lågprisimporterade icke miljömärkta tvättmedel i svenska butiker.En ny stor undersökning som SNF idag presenterar visar att var femte butik säljer tvättmedel utan miljömärkning. Risken är stor att dessa tvättmedel innehåller den farliga kemikalien LAS, som under 90-talet i princip försvann från svenska marknaden.

Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en riksomfattande undersökning av utbudet av tvättmedel i svenska butiker. Över tvåhundra butiker på femtio orter besöktes. I så mycket som var femte butik fanns det icke miljömärkta tvättmedel på hyllorna.

Bland butikerna som undersöktes finns tydliga skillnader. De enda som säljer enbart miljömärkta tvättmedel är konsumentkooperationen. ICA klarar inte att hålla samma konsekventa linje ? fyra av femtinio besökta butiker säljer icke miljömärkta tvättmedel. Axfoods butikskoncept Hemköp och Willys har i några besökta butiker tagit in icke miljömärkta tvättmedel.

Rusta och Ö&B säljer tvättmedel utan miljömärkning i nästan samtliga butiker. Lidl hamnar i en klass för sig genom att vara den enda butikskedja som inte har en enda miljömärkt produkt i hela sitt sortiment.

- Det är tråkigt att så många butikskedjor inte tar sitt miljöansvar, säger Eva Eiderström, avdelningschef på Svenska Naturskyddsföreningen. Det finns så många miljömärkta tvättmedel att det inte finns någon anledning att sälja de omärkta med tveksamt innehåll. Att lågpriskedjorna Rusta och Ö&B säljer icke miljömärkta tvättmedel är djupt beklagligt, men kanske inte så förvånande. Men att ICA, Hemköp och Willys, till skillnad från konkurrenten kooperationen inte enbart säljer miljömärkta tvättmedel är upprörande.

Svenska Naturskyddsföreningen undersökte i fjol tillsammans med Stockholm Vatten förekomsten av LAS i icke miljömärkta tvättmedel. Fjorton tvättmedel skickades på analys, elva visade sig innehålla LAS.

- Enda sättet för en konsument att undvika LAS är att kolla att tvättmedlet man köper verkligen är miljömärkt. Att bara gå efter fabrikat fungerar inte eftersom de parallellimporterade icke miljömärkta tvättmedlen ofta har samma namn som miljömärkta varianter som redan finns på svenska marknaden, men inte alltid. Varumärket är alltså ingen garanti för att innehållet är detsamma, säger Eva Eiderström.

När miljömärkningen slog igenom i början av 90-talet ersatttes den miljöskadliga tensiden LAS med mindre farliga varianter. Idag är LAS tillbaka, främst beroende på att lågprisimporten av icke miljömärkta tvättmedel ökar.

Läs hela rapporten med listor på butiker och tvättmedel på www.snf.se
Fakta om LAS: www.snf.se/pdf/bmv/dok-hmv-lasfakta-lang.pdf