Länsstyrelsen Västerbotten

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 08:54 CET

Projekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas i Vasa 20–21 mars 2012. 

– Inom projekten arbetar man bland annat med att ta fram beslutsunderlag för undervattensmiljön, att sammanställa kartplattformer för Kvarkenområdet och testa fysisk planering av Bottenhavet. Syftet är att dra maximal nytta av varandras erfarenheter när man jobbar med gränsöverskridande samarbete i form av havsplanering, säger Jens Perus projektledare för SeaGIS på ELY-centralen.

Planering går ut på att tänka kring en önskvärd framtid och förutse eventuella problem innan de hinner utvecklas till hinder eller konflikter för samverkan.

Planering för bättre nyttjande

Under de senaste årtiondena har intresset för fritidsaktiviteter och näringsverksamhet i kust- och havsområdena ökat stadigt. Och det spås fortsätta att öka när till exempel vindkraftsparker vill reservera större arealer ute till havs.  

– Genom att ta initiativ till planering vill vi stimulera till diskussion och utreda var det är lämpligt att placera olika verksamheter, utan att förorsaka skada på miljön och utan att hindra övriga aktörers verksamhet till havs, säger Hermanni Backer projektledare för PlanBothnia på HELCOM.  

– I de flesta fall kan flera olika verksamheter fungera tillsammans och samtidigt i samma havsområde, men i de fall en näring eller verksamhet utesluter övriga från området så krävs planer som tagits fram i dialog med alla aktörer.  

Olika projekt bidrar till helheten

De olika projekten har en gemensam strävan även om de tidsmässigt ligger i olika faser. SUPERB kommer att utveckla nya metoder och ta fram nya beslutsunderlag för undervattensmiljön. SeaGIS sammanställer sedan alla tillgängliga underlag och kunskaper till en webbaserad kartplattform.  

Förhoppningen är att plattformen ska kunna användas av vem som helst. Målet med projektet är att förse ansvariga planerare på kommunal-, landskaps- och myndighetsnivå med bästa möjliga kunskaps- och dataunderlag när man ska ta fram planer till havs.  

PlanBothnia, som leds av HELCOM, testar att göra en fysisk plan för Bottenhavets yttre havsområden mellan Finland och Sverige. Inom projektet har en kartplattform tagits fram över Bottenhavet och den ska kunna nyttjas av till exempel planerande myndigheter.

– Det gränsregionala samarbetet är en logisk lösning i det smala Kvarkenområdet särskilt när det gäller planering och andra initiativ i havsområdet, avslutar Johnny Berglund som koordinerar SeaGIS och SUPERB på svensk sida från Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontaktpersoner

SeaGIS
Projektledare Jens Perus
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Tel +358 40 529 2808
jens.perus@ely-keskus.fi

Projektkoordinator Johnny Berglund
Länsstyrelsen Västerbotten
Tel +46 90 108213
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

SUPERB
Projektledare Michael Haldin
Forststyrelsen
Tel +358 400 505 8580
michael.haldin@metsa.fi

PlanBothnia
Miljösekreterare Hermanni Backer
HELCOM
Tel +358 468509199
hermanni.backer@helcom.fi

Mer information om projekten

SeaGIS
http://seagis.org

PlanBothnia
http://planbothnia.org/

Projekten SeaGIS och SUPERB finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens Botnia Atlantica-program och PlanBothnia finansieras av DG MARE.


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.