Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Svenska organisationer kräver höjt demokratistöd till Ryssland

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:58 CEST

Den ryska demokratirörelsen är satt under hård press och i stort behov av stöd från omvärlden. Sverige bör bidra genom att öka sitt demokratibistånd till Ryssland. Det skriver Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med tre andra svenska organisationer i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet idag.

- Demokratistödet har sänkts drastiskt på senare år, samtidigt som situationen i Ryssland har blivit sämre, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Artikeln i Sydsvenska Dagbladet är undertecknad av Östgruppen, Svenskt internationellt liberalt centrum, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Forum Syd.

Det svenska demokratistödet till Ryssland nådde sin topp under perioden 2004–2006 med ett årligt svenskt bistånd på ungefär 100 miljoner kronor. Från 2006 har det svenska stödet skurits ned kraftigt, till som lägst 13 miljoner kronor under 2009, för att sedan höjas något, till 38 miljoner kronor under 2010.

Samstämmiga rapporter beskriver hur Ryssland under det senaste decenniet blivit alltmer auktoritärt, med allvarliga inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter.

- Med tanke på utvecklingen i Ryssland bör det svenska demokratistödet ligga på åtminstone samma nivå som i mitten av 2000-talet, säger Martin Uggla.

Sveriges regering har på senare år utvecklat instrumenten för demokratibiståndet. I sin skrivelse Frihet från förtryck från 2008 lyfter man fram betydelsen av att identifiera och stötta ”demokratiska förändringsaktörer” runt om i världen.

- Nu har regeringen en utmärkt möjlighet att tillämpa de nya instrument som har tagits fram. De bör användas aktivt för att skapa ett relevant och effektivt stöd till demokratiska förändringsaktörer i Ryssland, som till exempel människorättsförsvarare, oberoende journalister, demokratiskt sinnade politiker och enskilda organisationer, säger Martin Uggla och fortsätter:

- Det finns många ryssar som engagerar sig för att bygga en demokratisk framtid. Ju mer stöd de får från omvärlden, desto större chans har de att lyckas.

Artikeln i dagens Sydsvenskan finns att läsa här:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1282059/Oka-demokratistodet-till-Ryssland.html

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.