SWEDEN 瑞典 EXPO 2010

Svenska paviljongen avslutar Expot med guld

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2010 15:30 CEST

Under en ceremoni på världsutställningen på lördagskvällen belönade den internationella Expoorganisationen, BIE, ett antal paviljonger för särskilt framstående insatser. Sveriges paviljong vann guld för sin utställning.

Alla Expots paviljonger har delats in i fyra kategorier beroende på storlek och utförande och sedan har BIE bedömt paviljongerna enskilt utifrån tre olika aspekter; yttre design, utställningens kreativitet och gestaltning samt tolkning av temat. Det är i kategori två, utställningens kreativitet och gestaltning, som Sverige nu har belönats med guld.

- Det är naturligtvis fantastiskt roligt att få den här fina utnämningen under Expots nästsista dag. Vi har från början strävat efter att skapa en utställning som verkligen kommunicerar vårt tema ”Spirit of Innovation”, och den här förstaplaceringen tycker jag är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Annika Rembe, generalkommisarie för Sveriges deltagande i Expot.

Förutom BIEs pris har Sveriges deltagande sedan öppningen i maj uppmärksammats från flera håll. CNNs blogg har berömt paviljongens artistiska design, Global Times har utsett paviljongens hemsida till den bästa på Expot och för en månad sedan fick man tillsammans med tre andra länder ta emot pris för att vara en av de mest affärsinriktade paviljongerna på området.

Imorgon, söndag, stänger världsutställningen och nu summerar man halvåret som gått. Den svenska utställningen har haft över tre och en halv miljon besökare under dessa sex månader, vilket ger ett genomsnitt på nästan 20 000 personer per dag. 2300 officiella delegationer har besökt Sveriges paviljong och över 450 kulturföreställningar har framförts under dess tak. Hovet har också visat stort intresse och både kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria tillsammans med prins Daniel har besökt den svenska paviljongen under denna tid.

- Det här projektet är den största marknadsföringssatsningen Sverige gjort utomlands hittills, och vi är mycket nöjda med resultatet. Det överstiger de förväntningar som vi och våra 110 partners haft,  säger Annika Rembe.

Paviljongen har också fungerat som en plattform för utbyte mellan svenskt och kinesiskt näringsliv, något som från början varit ett uttalat mål för Sveriges deltagande.

- Jag hoppas att vi långsiktigt kan öka handeln mellan våra länder, och givetvis också att fler svenska företag blir mer synliga i Kina. Särskilt när det kommer till hur man ska arbeta med hållbarhet och miljömedvetande i Kina, på det området är vi en nyckelpartner, sa handelsminister Ewa Björling under sitt besök på världsutställningen i maj.

- Kina håller på och utvecklas till en av de viktigaste och mest snabbväxande marknaderna i världen. Detta innebär nya affärstillfällen, inte bara för de största svenska företagen, utan också för små- och medelstora företag. Världsutställningen i Shanghai har verkligen skapat nya möjligheter att ta sig in på denna lovande marknad, säger Jacob Wallenberg, ordförande i Investor.

Världsutställningen i Shanghai stänger 31 oktober, och då kommer man ha haft mer än 70 miljoner besökare på området. Det är det största hittills i Expots historia. Utställningskonceptet har vuxit fram tillsammans med de 25 största medfinansiärerna under ledning av Springtime, Futurniture, Tengbom Arkitekter och Eastwei Relations.

 

Det svenska deltagandet i siffror:

1
maj öppnade världsutställningen i Shanghai
Nära 73 miljoner besökare har området haft som helhet
Mer än 3,5 miljoner har besökt den svenska paviljongen
Över 110 partners har samfinansierat projektet tillsammans med regeringen
230 000 barn har lekt i Villa Villekulla utanför paviljongen
150 miljoner kronor är projektets totalbudget
450 kulturföreställningar har givits i samarbete med Cirkus Cirkör
32 000 VIP-gäster har besökt paviljongen
2300 officiella delegationer har mottagits
31 oktober stänger världsutställningen


För mer information, vänligen kontakta:

Maria Warren
Communications Manager, Swedish Expo Committee

Tel: +86 1582 1591 029,
Email: maria.warren@expo2010.se

 

 

Sveriges kommitté för Expo 2010 i Shanghai är ett samarbete mellan stat och näringsliv där vardera bidrar med 70 miljoner kronor. Det svenska temat för världsutställningen är Spirit of Innovation och syftar till att Sverige rankas som ett av de mest innovativa länderna i världen.
Det övergripande temat för världsutställningen är Better City - Better Life och syftar på befolkningsökningen i städer, inte bara i Kina utan över hela världen.