Emperator

Så här matchar vi 250.000 nya jobb!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:40 CEST

Svenska politiker tävlar just nu i hur viktigt det är att med olika åtgärder minska den höga svenska arbetslösheten. Det gäller inte minst arbetslösheten bland ungdomar.

I april var den svenska ungdomsarbetslösheten uppe i 27,2 procent. Drygt 178 300 ungdomar mellan 15 till 24 år går arbetslösa. Den ”totala” arbetslösheten var 8,7 procent, alltså drygt 445 000 människor som inte har något arbete att gå till.

Men varför är det så svårt att sätta människor i arbete? Företagen skriker efter arbetskraft, och jobben finns därute, i samma veva som arbetslösheten ökar.

Det är en ekvation som inte går ihop och en viktig anledning är att matchningsprocessen av jobb inte fungerar i Sverige!
De arbetssökande har inte de rätta verktygen, till exempel ett professionellt CV, för att kunna matchas mot rätt arbetsroll. Samtidigt som arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kandidater.

Bakgrunden är tyvärr att Arbetsförmedlingen har skapat en hopplös jobb-situation på den svenska arbetsmarknaden. I jakten på A-kassepengar uppmanas alla arbetssökande att söka alla jobb. Oavsett vad de arbetssökande har för kompetens, erfarenhet – eller vilja att ta jobbet.

Detta har lett till: – Arbetsgivarna tycker det är för dyrt och tidskrävande att rekrytera. Vem ska gå igenom alla ansökningar? Vem har tid att läsa alla CV? – Det är 200 till 300 sökande till varje jobb. Hur ska man hitta den som är mest motiverad att ta jobbet? – Arbetsförmedlingens kategorisering av yrkesroller har lett till en ”titelsoppa” som egentligen inte säger någonting om vilka personliga egenskaper som gör han eller henne mest lämpad för ett jobb.

Vilket också har lett till: – Drygt 70 till 80 procent av alla jobb annonseras aldrig ut. Det är de ”dolda” jobben, där företagen själva löser problemet genom övertidsarbete, via personliga nätverk, eller genom en speciell rekryterare.

Emperator-gruppen har tagit fram en jobbmatchningsprocess utan mellanhänder som skapar direktkontakt mellan arbetsgivare och arbetssökande, och skapar en större rörlighet på den svenska arbetsmarknaden - utbud möter efterfrågan. De dolda jobben blir synliga.

Våra specialister värderar individernas yrkesrollskompetens och paketerar egenskaperna så att varje människa blir ett förstahandsval – hos arbetsgivaren, eller rekryteraren till ett arbete som våra kunder både vill och kan genomföra. Med ett speciellt utvecklat mentorsprogram stöttas individen på sin väg till rätt jobb och matchar klientens profil mot de "dolda" jobben.

Dessa jobbprocesser fungerar på alla arbetssökande, från ungdomar, långtidsarbetslösa, nyanlända, och personer över 50 år – och ger, om programmet följs, 80 procent av kunderna ett nytt jobb. Emperator-gruppens processer fungerar även för företag som snabbt vill öka eller minska i storlek. Men visst finns det också åtgärder som svenska politiker omedelbart kan genomföra för att sätta fart på den svenska arbetsmarknaden, och göra den ”dolda” arbetsmarknaden synlig. Speciellt småföretagare skulle gynnas av bättre tillgänglighet på rätt kompetenser i rätt tid och minskade rekryteringskostnader.

Här är några förslag på stimulansåtgärder för att snabbare få ut arbetssökande i jobb, och öka rörligheten på arbetsmarknaden.

– Inför ett lärlingsprogram för ungdomar, eller personer som vill byta yrke, och kompetensvärdera dessa människor, som saknar erfarenhet från yrket, i sin nya roll, för att öka möjligheten till arbete.

– Se de nyanlända i Sverige som en resurs och inför en integrationspraktik, där nyanlända kan ”gå dubbelt” på till exempel svenska sjukhus eller på svenska exportföretag, för att snabbare lära sig språk och skaffa erfarenhet. Men för att också delge sina kunskaper och kontaktnät från sina länder.

– Bort med diskriminerande pensionsregler för tjänstemän över 50 år.

– Lägre skatt för de som arbetar upp till 35 eller 40 timmar i veckan. Högre skatt på övertidsarbete. Båda åtgärderna skulle erbjuda fler arbetstillfällen.

– Ta bort karenstiden för nystartsjobb.

– Inför en kompetensvärderingsprocess som gäller både i arbetslivet och för de som är arbetssökande. Det skulle öka rörligheten, och öka effektiviteten och konkurrenskraften i svenskt näringsliv.

Och till slut - varför inte tillsätta en projektgrupp av till exempel rekryterare, arbetsförmedlare, coachföretag, små- och mellanstora företag, ansvariga på Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen - plus arbetssökande. Frågeställningarna bör vara: ”Hur ökar vi tillgängligheten av rätt arbetskraft och rörligheten på den svenska arbetsmarknaden?”, ”Vilka är era bästa tips för sätta människor i arbete?”

Vi på Emperator-gruppen är gärna sammankallade för en sådan projektgrupp. För tiden är knapp, och vad är viktigast just nu än att sätta människor i arbete – och sätta fart på Sverige?

Emperator är ett coach- och utvecklingsföretag. Vi har under flera år utvecklat speciella jobbprocesser som gör att kunden blir professionellt marknadsförd inom sitt speciella yrkesområde, för att sedan bli ett självklart förstahandsval för en rekryterare, eller ett företag/organisation.
Emperator har även utvecklat en Applikation för webb- och mobil-användning. Med Appen ska företag lätt kunna hitta sina nya, kompetensvärderade medarbetare. Målet med Appen är att skapa en rörligare arbetsmarknad, både för företag - och anställda.