Svenska kyrkan

Svenska psalmer på andra språk sammanställs

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 18:05 CEST

Svenska kyrkan är demokratiskt styrd. För att tillsätta förtroendevalda på församlings-, stifts och nationell nivå genomförs val vart fjärde år. De förtroendevalda har i sin tur blivit nominerade av olika nomineringsgrupper. För att nominerinsgrupperna ska kunna informera och bilda opinion beslutar Kyrkomötet att från och med 2005 ge ekonomiskt bidrag till de nomineringsgrupper som får mandat i Kyrkomötet. Kyrkostyrelsen kommer att till Kyrkomötet 2005 lägga fram förslag till en ny utformning av de förtroendevalda nämnderna på nationell nivå.

Psalmer på andra språk

Att få fira gudstjänst på sitt eget språk är viktigt i luthersk tradition. I dag är det i storstadsförsamlingar vanligt att gudstjänstdeltagare inte har svenska som modersmål. Många av de psalmer som vi sjunger finns på flera språk och är en del av sångtraditionen i andra länder. Därför beslutar Kyrkomötet att göra en sammanställning av svenska psalmer som översatts till andra språk och psalmer som är översatta till svenska. En sådan sammanställning kommer att innebära att fler kan känna sig delaktiga i gudstjänstlivet. Sammanställningen ska också finnas tillgänglig på Svenska kyrkans hemsida.

Kyrklig akt för partnerskap

Kyrkomötet 2003 gav Kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en bearbetning av en eventuell kyrklig akt för dem som vill ingå partnerskap med civilrättslig giltighet. Riksdagens beslut om en utredning kring en könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att någon förändring i lagstiftningen inte är aktuell förrän tidigast 2008.

Det arbetsmaterial beträffande kyrklig akt för partnerskap och därmed sammanhängande frågor som förelades Kyrkomötets första session lades nu till handlingarna. Kyrkomötet konstaterar att uppdraget är genomfört. Samtalen om homosexuella i kyrkan fortsätter och beslutsprocessen kommer att föras vidare av Kyrkostyrelsen under nästa år.

Kyrkomötet direktsänds på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet fortsätter ikväll då fler beslut väntas. Kyrkomötet avslutas imorgon fredag 22 oktober kl 15.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se