Q-Matic AB

Svenska Qmatic växer framgångsrikt på den europeiska marknaden

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 09:21 CEST

Qmatic, det ledande bolaget inom Customer Experience Management, befinner sig i en expansiv fas och som ett led i detta och för att ytterligare förstärka företagets möjligheter till snabb tillväxt har Daniel Nergård anställts som ny försäljningschef för den europeiska marknaden. Qmatics lösningar integrerar onlinekanaler med fysiska miljöer för att skapa optimala kundmöten och sömlösa kundupplevelser.

Det svenska företaget Qmatic är störst i världen på lösningar som maximerar möjligheterna till optimala kundmöten. Lösningarna som Qmatic erbjuder förenklar och förbättrar kundflödet och kundupplevelsen för den enskilda konsumenten/patienten, samt effektiviserar verksamheten hos kunderna som nyttjar systemet med påvisad ökad lönsamhet. Detta kan göras genom att erbjuda bokningssystem, kösystem och mobila lösningar för hantering både online och för det fysiska mötet. Qmatics system finns i fler än 120 länder inom bank, offentlig sektor, sjukvård och detaljhandel.

Qmatic ser just nu en stark tillväxt på den europeiska marknaden. I södra Europa, bland annat Italien, Spanien och Frankrike, har Qmatic vuxit med över 20 procent jämfört med föregående år. Tillväxten har skett framförallt inom offentlig sektor, sjukvård och till viss del även inom banksektorn.

- Det känns oerhört stimulerande med fortsatt aggressiva tillväxtmål. Vi har ett starkt affärsläge i Europa trots det tuffa finansiella klimatet. Tillväxten är ett resultat av investeringar i vår nya mjukvaruplattform och vår förbättrade förmåga att ta den till marknaden. Vår position som en ledande aktör för att stötta företags kundservice- och multikanalsstrategier är också viktigt för vår framgång. Vi ser en stor potential i en fortsatt tillväxt, i takt med att det ekonomiska läget blir mer stabilt i Europa, säger Daniel Nergård.


Qmatic rekryterade nyligen Daniel Nergård som försäljningschef för Europa (Vice President Sales Europe) och han är även en del av Qmatics koncernledning. Daniel Nergård ansvarar för utvecklingen och expansionen på den europeiska marknaden tillsammans med sitt europeiska team samt ett flertal partnerföretag. Daniel Nergård har en lång bakgrund av försäljning inom mjukvarubranschen. Han har bland annat arbetat på Lawson, Oracle och Ericsson och kommer närmast från Atronic där han var VD.

Qmatic förstärkte nyligen även sitt europeiska team med Peter Theorell som ny Managing Director Qmatic Nordic och Robert Olsson, Nordic Operations Manager.


Qmatic är ledande när det gäller att maximera möjligheterna till optimala kundmöten. Qmatics lösningar integrerar onlinekanaler med personliga möten för att skapa en sömlös kundupplevelse. Qmatic hanterar kundresan från den första kontakten och inhämtar data vid varje tillfälle där kunden kommer möter personal eller självbetjäningspunkter, allt för att skapa en överlägsen kundupplevelse och märkeslojalitet. Qmatic är ledande inom finanssektorn, detaljhandeln, hälso- och sjukvård samt offentlig sektor och genom dotterbolag och partnernätverk är man verksamma globalt i över 120 länder med en årlig omsättning på drygt 500 MSEK. Exempel på detaljhandelskunder är Elgiganten, Telenor, Apoteket AB, ICA, Time Warner Cable, Vodafone, Samsung, Carrefour, Marks& Spencer, T-Mobile och Orange. Varje år används ett Qmatic system nästan 2 miljarder gånger någonstans i världen. Läs mer: www.qmatic.com och på mobile.qmatic.com