Hebi Health Care AB

Svenska Rayon AB är på obestånd

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 16:09 CEST

Som tidigare meddelats har Hebi Heath Care AB överlåtit samtliga aktier i Svenska Rayon AB till SRA Intressenter AB. Köpet förutsätter att Hebis aktieägare beslutar om överlåtelsen på bolagsstämma.

SRA Intressenter AB har förklarat sig stå fast vid förvärvet trots Svenska Rayons obestånd.

Handlingar i enlighet med noteringsavtalet med NGM kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före stämman. Information om tidpunkt för den extra bolagsstämman kommer att meddelas senare.

Hebi Health Care AB (publ)
STYRELSEN

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär