Retursystem

Svenska Retursystem investerar 90 gröna miljoner i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 13:54 CEST

Svenska Retursystem investerar 90 miljoner i en ny tvättanläggning i Helsingborg för sina returlådor och returpallar inom livsmedelsbranschen. Den nya anläggningen ökar leveranskapaciteten med 50 procent men minskar behovet av vatten, kemikalier och el per låda med 15 procent.

Ökat användande av returlådor istället för engångsemballage inom handeln gör att Svenska Retursystem nu ökar sin tvättkapacitet. Genom att investera 90 miljoner i ny utrustning ökar man kapaciteten med hela 50 procent, detta utan att personalbehovet ökar. Det innebär att kapaciteten ökar från 40 miljoner till 60 miljoner returlådor per år, vilket motsvarar 10 000 lådor per timme.

-          Helsingborg är en viktig logistisk knytpunkt, inte minst för frukt och grönt som är en kategori där vi har många kunder. Helsingborg är även länken mellan Sverige och övriga Europa dit vi skickar och tar emot våra returlådor och returpallar, säger Conny Swahn försäljnings- och marknadschef på Svenska Retursystem.

Miljöinvestering

Den nya maskinen har en ny utformning med en effektivare filtrering. Detta gör att det förbrukas mindre vatten vilket leder till en minskad kemikalieförbrukning. Tack vare en effektivare isolering minimeras även elförbrukningen ytterligare. Den nya maskinen kommer från det danska företaget Brüel.

-          Vi tror att återanvändning är bättre än engångsanvändning och ser därför en fortsatt utveckling och tillväxt av vårt system. Därför är det viktigt för oss att vi investerar i en maskin som möter vårt ökande produktionsbehov och samtidigt går i linje med vårt miljöarbete, säger Conny Swahn, försäljnings- och marknadschef.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Swahn, Försäljnings- & Marknadschef, telefon +4673 206 04 40

e-post: conny.swahn@retursystem.se

För bilder:

För högupplösta bilder se www.retursystem.se/pressmaterial. Kontakta oss för rätt bildformat

Om Svenska Retursystem:

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage. Systemet har en snabb tillväxt och i dagsläget levererar och återtar Svenska Retursystem årligen över 110 miljoner returlådor i systemet, vilket motsvarar att över 400 000 enheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden.