Riksdagen

Svenska riksdagsledamöter övervakar presidentvalet i USA

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 16:10 CEST

En stor parlamentarikerdelegation från Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) deltar i valövervakning av det amerikanska presidentvalet. Barbara Haering, schweizisk parlamentariker och vice-president i OSSE:s parlamentariska församling kommer att leda delegationen som består av drygt femtio parlamentariker från ett tjugotal läder. Från den svenska Riksdagen deltar Göran Lennmarker (m), vice ordförande för den svenska OSSE-delegationen, Carina Hägg (s), Åsa Lindestam (s) samt Sermin Özürküt (v).

Parlamentarikerdelegationen kommer att delta i förberedande möten i Washington 27-29 oktober och kommer därefter att placeras ut i olika stater från 30 oktober till 2 november. Göran Lennmarker samt Carina Hägg reser till Minnesota, Åsa Lindestam till Ohio och Sermin Özürküt till New Mexico. Den 3-4 november återsamlas delegationen i Washington och avslutar övervakningen med debriefing och avrapportering.

För mer information:
Kontakta respektive ledamot genom riksdagens växel, telefon 08-786 40 00.

OSSE:s parlamentariska församling bildades 1990 av CSCE toppmöte i Paris och är den parlamentariska dimensionen av Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. Sedan 1993 har mer än 1500 parlamentariker övervakat 63 val i OSSE-området.

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48