Livsmedelsverket

Svenska salmonellagarantier har förbättrats

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 11:05 CEST

Kommissionen har samlat ihop och uppdaterat nuvarande EG-regler om svenska salmonellagarantier till en särskild förordning.
En förbättring är att ett tydligt krav på utformning av handelsintyg har införts.

Den nya förordningen om salmonellagarantier innehåller regler för provtagning av kött och ägg. Dessutom finns krav på utformning av de handelsdokument, som ska följa med försändelser av kött samt de certifikat som skall följa med försändelser av ägg.

Förordningen kompletterar de regler som finns i förordning (EG) nr 853/2004, hygien för livsmedel av animaliskt ursprung. Den förordningen innebär att kött, inbegripet malet kött från nötkreatur, svin och fjäderfä, som är avsett för Sverige eller Finland ska provtas i avsändaranläggningen. Salmonella ska inte kunna påvisas i provet. Motsvarande regler gäller för ägg men där är det hönsbesättningen som ska provtas. Provtagning behövs dock inte i fråga om kött från nötkreatur, svin eller ägg om köttet eller äggen går till en anläggning som värmebehandlar produkterna. En värmebehandling innebär att salmonellabakterier avdödas.

Båda förordningen skall tillämpas från 1 januari 2006.

Läs mer:
Förordning 1688/2005 om tillämpning av förordning 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Sverige och Finland.
Förordning 853/2004 om hygien för livsmedel av animaliskt ursprung.

Förordningarna kan även nås via
Lagstiftning>>Kommande lagstiftning>>Nya EG-förordningar
eller via Lagstiftning>>Sök i gällande lagstiftning
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____9755.aspx

Ytterligare upplysningar:
Lars Plym Forshell, veterinäröverinspektör: 018-17 55 82
Karin Winberg, avdelningsdirektör: 018-17 56 09