Fiber Optic Valley

Svenska sensorer hindrar smittspridning i Abu Dhabi, Sharjah och Dubai

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:26 CEST

Sensorföretaget PSIDAC AB från Iggesund hindrar luftburen smittspridning på sjukhus i Mellanöstern med sitt, unika CPS 6000 system. Företaget har under våren 2016 fått nya kunder och genomför nu fem pilotprojekt på sjukhus i Abu Dhabi, Sharjah och Dubai, varav ett är NMC Specialty Hospital.

-Det känns fantastiskt att vi fick denna respons av att vara delaktiga på hälso- och sjukvårdsmässan i januari i år, berättar Björn Österlund, vd och ägare av PSIDAC AB. Vi träffade rätt människor som gjorde det möjligt för oss att nå de marknaderna som vi tänkt oss. Med stöd från innovationsmiljön Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i EU-projektet ICT Meta Cluster har vi fått hjälp att ta ytterligare ett steg i exporten av våra produkter.

Övervakar och styr lufttryck
PSIDACs CPS 6000 system övervakar och styr lufttrycksförhållandet i sjukhus och laboratoriemiljöer: Genom antingen övertryck eller undertryck förhindras luftburen smittspridning. Systemet är enkelt att använda med displayer som visar grönt när allt är i sin ordning och rött om något är fel, vilket gör att all personal kan kontrollera tryckförhållandet i miljön. Systemet är baserat på intelligenta trycksensorer, vilket ger låga installationskostnader jämfört med de existerande systemen. Systemet har haft stor framgång i Holland där man värdesätter den säkerhet för personal och patienter som CPS 6000 systemet ger.

PSIDAC har kunder som exempelvis
Glaxco University, Astra Zeneca, ZGT Almelo, Clinical LAB, Hengelo, MST Enschede, St. Jansdal Harderw, Dirksland, ERASMUS Universitets sjukhus i Rotterdam, St Laurentius, Institute, Glaxco University, Kuwait University, Pharmacia, etc.

För mer information kontakta:
Björn Österlund, vd Psidac, 070-27 77 651 eller Torbjörn Jonsson, vd Fiber Optic Valley 070-211 08 06

Om Psidac AB
PSIDAC är ett svenskt företag med bas i Iggesund som etablerades redan 1997 och har utvecklat högkvalitativa trycksensorer och styrenheter för några av världens mest krävande kunder. Utbudet av produkter omfattar lösningar för att övervaka isoleringsrum på sjukhus och liknande verksamheter.

Om ICT Meta Cluster
PSIDAC är ett av företagen som deltar i ICT Meta Cluster projektet– där företag får hjälp och stöd för att nå en global marknad. Projektet bistår SME-företagen med exporttjänster, tekniska frågor, affärsutveckling och samverkan där allt är samlat i ett gemensamt grepp. Satsningen vänder sig till SME-företag inom ICT med en vilja att exportera utanför EU. I första läget har några stora exportmarknader identifierats för projektet som exempelvis Brasilien och Canada. Flera kan följa efter, t ex USA, Japan och China.

Central Baltic ICT Meta Cluster är ett samarbete mellan parterna Estonia ICT Cluster (Tallin), och Latvia IT Cluster (Riga), Fiber Optic Valley (Gävleborg/Hudiksvall) och Acreo Swedish ICT (Kista/Hudiksvall). Fiber Optic Valley är en så kallad Lead Part. Respektive parts styrkor utnyttjas i detta samarbete inom allt från teknik till organisationsutveckling och export-kontakter.

Om Acreo Swedish ICT
Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande IKT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Spetskompetensen inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör dem till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 135 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av VINNOVA – verket för innovationssystem. Vi initierar och inspirerar till nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Vi verkar inom områdena Bredband och Sensorteknologi. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg. www.fiberopticvalley.com