Utbildningsdepartementet

Svenska skatter försvårar förnyelse av den svenska ägarmodellen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 13:37 CEST

Globaliseringen har försvagat den traditionella svenska ägarmodellen. Samtidigt är de svenska skatte- och regelsystemen inriktade på att stödja just denna modell. Detta har skapat ett ägarvakuum som är på väg att fyllas av tre nya ägarmodeller: utländskt dotterbolagsägande, private equity och institutionellt ägande. I den nittonde rapporten till Globaliseringsrådet hävdar författarna att det krävs betydande sänkningar av den svenska ägarbeskattningen om individuellt svenskt ägande ska kunna hävda sig.

Under 1930-talet lades grunden för en specifik svensk ägarmodell med koncentrerat ägande. Även börsnoterade bolag hade ofta en enda ägare, i regel en privatperson eller en familj, som kontrollerade företagen. På 1990-talet nådde den traditionella svenska ägarmodellen sin höjdpunkt men globaliseringen har på kort tid gjort att modellen tappar mark. I dag är tre nya ägarformer på frammarsch: utländskt dotterbolagsägande, private equity och institutionellt ägande. Den starka tillväxten i dessa alternativ hänger delvis samman med att de i hög grad drar fördel av en låg utländsk ägarbeskattning.

- Det krävs betydande sänkningar av den svenska ägarbeskattningen om ett svenskt ägande på ett framgångsrikt sätt ska kunna hävda sig, säger Magnus Henrekson, och tillägger att den höga svenska beskattningen av optioner som belöningsinstrument från företagen också skapar svårigheter att utveckla ett spritt ägande i Sverige.

Enligt författarna är en sänkning av ägarbeskattningen även en nödvändig del i en beskattning som är neutral mellan olika ägarformer.

Författare är Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Ulf Jakobsson, adjungerad professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

För kommentarer och intervjuer, kontakta Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson.

Den nittonde underlagsrapporten till Globaliseringsrådet:
Globaliseringen och den svenska ägarmodellen
ISBN 978-91-85935-18-5Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35

Magnus Henrekson
070-222 97 00
e-post magnus.henrekson@ifn.se

Ulf Jakobsson
070-564 46 17
e-post ulf.jakobsson@jakab.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Rapport: Globaliseringen och den svenska ägarmodellen (http://www.regeringen.se/sb/d/10897)