My Human Rights

Svenska sociala entreprenörer säljer mänskliga rättigheter i FN-skrapan

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 21:57 CEST

De två svenska entreprenörerna Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen har fått möjligheten att sälja sitt material My Human Rights i FN:s Bookshop. Bokhandeln ligger i FN-skrapan, FN:s huvudkontor i New York. ”Vi är förstås väldigt glada för att FN:s egen butik tar in materialet. För oss är detta ett kvitto på att vår produkt är ett bra verktyg för att sprida kunskap om våra mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet,  säger Emma Wistrand, initiativtagare och tillika marknadschef på Gothia Förlag.

Materialet är ett redskap som består av en ask med 66 kort som lättillgängligt och tydligt förklarar artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Korten är vackert formgivna av entreprenören och illustratören Helena Lunding. Varje kort beskriver en rättighet på ett konkret, begripligt och jag-stärkande sätt. Korten ger kunskap – men också kraft och inspiration. De korta texterna passar även bra för språkträning. Med asken följer en handledning som beskriver hur man kan arbeta med korten i små och stora grupper.

”Vår drivkraft är insikten om att det finns kvinnor som lever under ständigt förtryck och i ständig rädsla. Vårt mål är att materialet My Human Rights ska översättas till flera språk, idag finns materialet på svenska, engelska och arabiska, och spridas till alla som arbetar med att stärka kvinnors rättigheter över hela världen, säger Carin Granlund Olsen som till vardags är VD för kommunikationsbyrån Podium.

Läs mer på www.myhumanrights.se

Kontaktperson: 
Emma Wistrand, initiativtagare och grundare, 0709-530 512
Carin Granlund Olsen, projektledare, 0708-489 133