Svenska Spel

Svenska Spel förespråkar uppstramning - ger sitt stöd till spelutredningens alternativ 1

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 16:25 CEST

Idag överlämnar Svenska Spel sitt remissvar på betänkandet "En stärkt och moderniserad spelreglering".
Bolaget ger sitt stöd till utredningens förslag på en uppstramad reglering av spelmarknaden, och avråder samtidigt från det alternativa förslag som innebär en öppning av marknaden för sportspel.


- Vi tror på en reglerad spelmarknad där ansvaret för individen och samhället står i förgrunden. Med den utgångspunkten är det naturligt för oss att stödja utredningens huvudförslag om en generell uppstramning, och avråda från förslaget om en öppning för nya aktörer, eftersom detta skulle leda till ökat spelande och ökad risk för spelberoende, säger Svenska Spels vd Meta Persdotter.
- Behovet av en reformerad spelreglering är stort. Dagens situation på spelmarknaden, där lagar och regler systematiskt kringgås är ohållbar om man vill värna den sociala skyddshänsynen. Det är hög tid att skapa ordning och reda på spelmarknaden.
I betänkandet föreslås en rad åtgärder inom flera områden - åldersgränser, marknadsföring, tillståndsgivning, tillsyn, sanktioner med flera - för att stärka det sociala ansvarstagandet på spelmarknaden.
Svenska Spel har flera synpunkter på de olika delförslagen, men tillstyrker i princip de uppstramande åtgärder som tillsammans utgör utredningens alternativ 1.
- I vår remiss har vi framfört synpunkter som vi tror kan bidra till att stärka förslaget ytterligare, men vi stödjer den principiella inriktningen fullt ut. Vi välkomnar en ny förstärkt reglering med verkningsfulla sanktionsmöjligheter.
Svenska Spel avråder samtidigt från utredningens alternativ två som föreslår att sportspelsmarknaden öppnas upp för privata aktörer och konkurrensutsätts genom ett licenssystem.
- Ökad konkurrens på sportspelsområdet leder till ökat spelande och därmed ökad risk för att spelberoendeproblemen växer. Det är inte förenligt med den uttalade ambitionen att varken spelandet eller spelproblemen bör tillåtas öka.
Men oavsett av vad utredningen så småningom resulterar i ser Meta Persdotter framtiden an med tillförsikt:
- Vi vet inte vad våra folkvalda politiker slutligen beslutar, men vad som än händer är jag övertygade om att två beståndsdelar kommer att vara avgörande för att nå framgång i framtiden: Att kunna erbjuda ett attraktivt utbud av säkra, underhållande spel som kunderna uppskattar och att kunna stå för ett starkt, generellt spelansvar.
- Svenska Spel är mycket framgångsrikt inom båda dessa områden och vi har därför all anledning att se ljust på framtiden - även om den skulle innebära förändringar för oss och branschen i stort.

Svenska Spels remissyttrande i sin helhet hittar du på www.svenskaspel.se/pressen

För ytterligare information kontakta:
Meta Persdotter, vd Svenska Spel, tel 08-757 77 77.
Andreas Jansson, kommunikationsdirektör Svenska Spel, tel 070-330 37 70.