Svenska Spel

Svenska Spel fortsätter stödja viktiga spelansvarsfunktioner – finansierar Stödkontakten och självhjälpsprogram i ytterligare ett år

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:40 CET

Visby 7 februari 2011

Svenska Spel har beslutat att även under 2011 gå in med 3,8 miljoner kronor i Stödkontakten och självhjälpsprogrammet, två projekt som hjälper personer med spelproblem och som idag drivs av Spelinstitutet.

– Det saknas fortfarande ett beslut från myndigheterna om vem som ska stå för finansieringen. Både Stödkontakten och självhjälpsprogrammet har i utvärderingar visat sig vara väldigt väl fungerande och därför har vi beslutat att skjuta till pengar även i år, säger Anders Hägg tf VD för Svenska Spel.

Svenska Spel får i sin tur nytta av ny kunskap i utvecklingen av ett bättre spelansvar och i utvecklingen av både nya och befintliga spelansvarsverktyg som till exempel Spelkoll.

De 3,8 miljoner kronorna innebär att Stödkontakten och självhjälpsprogrammet får en fortsättning även under 2011. Båda projekten skulle egentligen ha avslutats redan 2009 eftersom finansiering saknades. Svenska Spel har därför i avsaknad av beslut från myndigheterna beslutat att finansiera dessa spelansvarsprogram under 2010 och 2011 för att inte två mycket viktiga spelansvarsfunktioner skall upphöra.

– Det är modigt av Svenska Spel att fortsätta sin satsning på självhjälpsprogrammet och Stödkontakten även under 2011 trots alla oklarheter som råder när det gäller råd, stöd och behandling för spelberoende och deras anhöriga. Självhjälpsprogrammet och Stödkontakten är viktiga för det spelansvarsarbete som utförs dagligdags på Svenska Spel. Genom satsningen kan alla spelare, inte bara de som spelar hos Svenska Spel, ta del av stödet och det tycker jag är generöst av Svenska Spel. Men i längden är det ohållbart att Svenska Spel ska ta ansvar för spelansvarsåtgärder som våra politiker borde göra, säger Thomas Nilsson, leg psykolog på Spelinstitutet.

Stöd dygnet runt
Stödkontakten ger möjlighet att dygnet runt komma i kontakt med en rådgivare om man oroar sig för sitt eget eller andras spelande. Den som ringer kan vara anonym och erbjuds möjlighet att bli uppringd av en rådgivare eller att diskutera via mejl, sms eller chatt. Målet är att öka tillgängligheten genom att sänka tröskeln för att söka hjälp. Stödkontakten har under 2010 haft 3737 unika besökare på webbsidan och pratat med, via telefon, e-post och chatt, nästan 200 spelare och anhöriga. Samtliga tjänster som är kopplade till Stödkontakten drivs av Spelinstitutet.

Självhjälpsprogrammet är ett internetbaserat självhjälpsprogram som utvecklas och drivs av Spelinstitutet. Programmet uppvisar mycket goda resultat framför allt för unga pokerspelare. Programmet har funnits i drift sedan 2005 i projektform. Behandlingsmodellen är uppbyggd i åtta moduler där första hälften bygger på motiverande samtal och övriga på kognitiv beteendeterapi. Under 2010 har 265 spelare släppts in i programmet efter det att de svarat på frågor om sitt spelande. 61 personer har nekats deltagande då deras problem är för omfattande för att självhjälpsprogrammet ska kunna hjälpa dem. Den vanligaste spelformen man har problem med är poker följt av Vegas. Drygt 70 procent av deltagarna är män.

För mer information, kontakta:
Zenita Strandänger, CSR-chef Svenska Spel, tel 070-656 36 31.
Thomas Nilsson, leg psykolog Spelinstitutet, tel 070-333 05 70.