Moderaterna

Svenska spel hotar föreningslivets finansiering

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:18 CET

Riksdagsledamot
Gunnar Axén
0708-18 49 17

- Svenska Spel hotar genom sitt agerande att konkurrera ut folk- och idrottsrörelsen från bingoverksamheten. Detta leder till att folk- och idrottsrörelsen ytterligare tappar viktiga intäkter för att bedriva sin verksamhet. Pengarna hamnar istället som vinst hos Svenska Spel.

Detta säger den moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén som idag ställer en fråga i riksdagen till spelansvarigt statsråd, Sven Erik Österberg. Frågan är ställd med anledningar av att Svensk Spel nyligen köpt 18 bingohallar. Föreningslivet tjänar årligen cirka 350 miljoner på bingoverksamheten.

- Vi har länge sett en utveckling där staten expanderar sin spelmarknad på bekostnad av föreningslivet. På tio år har Svenska Spel ökat sin omsättning med 76 procent, under samma period har idrottsrörelsen minskat sin omsättning på spel med 24 procent.

- Det är beklagligt att idrotten och föreningslivet, i takt med att man tappar sina egna intäkter, blir mer beroende av staten och statens välvilja. Vi har tidigare sett att Riksidrottsförbundet kritiserat regeringen för detaljstyrning av idrottens resurser. Detta gör idrotten än mer beroende av dessa detaljstyrda resurser.


-------------------------------------------------

FRÅGA TILL STATSRÅD
2006-03-23

Till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Svenska Spels expansion till bingohallar

Den svenska bingoverksamheten är ett sätt för många folkrörelser och idrottsföreningar att delvis finansiera sin verksamhet. Detta görs ofta i bingoallianser där flera olika föreningar går ihop med sina bingotillstånd. För föreningarna är detta en mycket viktig intäkt.

Den senaste tiden har intäkterna från bingoverksamheten gått ner och flera bingohallar har fått problem. Detta har under senare tid lett till att vissa hallar har sålt sin verksamhet. Rökförbudet i offentliga lokaler som infördes den 1 juni år 2005 har bland annat kraftigt slagit mot bingoverksamheten.

Det statliga spelbolaget Svenska Spel har nu köpt upp 18 bingohallar från en marknad som tidigare har varit reserverad för föreningslivet. Svenska Spel har hittills heller inte tillstånd att bedriva verksamhet där.

Vi har länge sett en utveckling där staten expanderar sin spelmarknad på bekostnad av föreningslivet. På tio år har Svenska Spel ökat sin omsättning med 76 procent, under samma period har idrottsrörelsen minskat sin omsättning på spel med 24 procent.

Min fråga till ansvarigt statsråd är därför

Hur avser statsrådet verka för att Svenska Spel inte skall ges möjlighet att bedriva bingoverksamhet som riskerar konkurrera ut och beröva föreningslivet en viktig finansieringskälla?

Gunnar Axén (m)

-------------------------------------------------__________________
Oscar Hållén
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-73-682 80 08