Svenska Spel

Svenska Spel investerar ytterligare i spelansvar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 16:26 CET

Styrelsen för Svenska Spel har beslutat att under 2010 satsa ytterligare 3 miljoner kronor i Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet, två projekt som hjälper personer med spelproblem och som idag drivs av Spelinstitutet.
– Det känns bra att vi under en övergångsperiod kan gå in och rädda en väl fungerande verksamhet fram till dess att myndigheterna fattat beslut om vem som ska stå för finansieringen, säger Margareta Winberg, styrelseordförande för Svenska Spel.
Syftet med satsningen är att Svenska Spel ska kunna dra nytta av ny kunskap i utvecklingen av ett bättre spelansvar och i utvecklingen av både nya och befintliga spelansvarsverktyg som till exempel Spelkoll.

Det 3 miljoner kronorna innebär att Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet får en fortsättning även efter nyår. Självhjälpsprogrammet avslutades egentligen redan den 1 oktober i år men kan nu återupptas. Stödkontakten skulle ursprungligen ha avslutats vid årsskiftet.

– Oj, vad skönt. Det var ett mycket glädjande besked. Nu kan hundratals anhöriga och spelare få fortsatt hjälp under 2010. Den forskning och uppföljning vi gör visar att Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet fungerar mycket bra. Det hade varit mycket olyckligt om vi inte kunnat fortsätta med en verksamhet som är både kostnadseffektiv och som uppvisar så goda resultat, säger Thomas Nilsson, leg psykolog på Spelinstitutet.

Stödkontakten är det första verktyget i sitt slag där man dygnet runt själv kan välja på vilket sätt man vill prata med en rådgivare om man oroar sig för sitt eget eller andras spelande. Den som ringer kan vara anonym och erbjuds möjlighet att bli uppringd av en rådgivare eller att diskutera via mejl, sms eller chatt. Målet är att öka tillgängligheten genom att sänka tröskeln för att söka hjälp. Vid utgången av oktober 2009 hade Stödkontakten över 1 000 unika användare. Samtliga tjänster som är kopplade till Stödkontakten drivs av Spelinstitutet.

Självhjälpsprogrammet är ett internetbaserat självhjälpsprogram som utvecklas och drivs av Spelinstitutet och finansieras av Statens Folkhälsoinstitut. Programmet uppvisar mycket goda resultat framför allt för unga pokerspelare. Programmet har funnits i drift sedan 2005 i projektform. Behandlingsmodellen är uppbyggd i åtta moduler där första hälften bygger på motiverande samtal och övriga på kognitiv beteendeterapi. Självhjälpsprogrammet är det enda i sitt slag i världen som dessutom är utvärderat.

– Det är idag inte vår uppgift att finansiera behandling av personer med spelproblem men däremot ska vi prioritera sociala skyddshänsyn i all vår verksamhet. Vårt engagemang i dessa projekt har aktualiserat behovet av en gränsdragning mellan vad som är förebyggande åtgärder, vad som är vård och behandling av spelberoende och hur rollfördelningen mellan olika myndigheter och oss som spelbolag ska se ut. Det här behöver bli tydligt från politiskt håll, säger Margareta Winberg.

För mer information, kontakta:
Ann-Sofie Olsson, CSR-chef Svenska Spel, tel 070-650 43 66.
Thomas Nilsson, leg psykolog Spelinstitutet, tel 070-333 05 70.